Valmentavalla johtamisella työhyvinvointia vanhusten hoitotyöhön.

Hanketiedot

Hankenumero
220461

Hakija
Paula Piirainen

Toteuttaja
Paula Piirainen

Lisätietoja
Paula Piirainen
paula.j.piirainen@gmail.com

Toteutusaika
1.2.2023 - 31.1.2024

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Vanhustyö kärsii työvoimapulasta alan heikon veto- ja pitovoiman vuoksi. Tarvitaan uudenlaista vanhustyön lähijohtamista, hierarkkisen tavan sijaan. Tavoitteena on kartoittaa vanhustyön lähijohtajien näkemyksiä nykyisestä johtamistavastaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on luoda vanhustyön johtajille valmentavan johtamisen täydennyskoulutusmalli. Tutkimus on tarpeellinen, koska vanhustyö tarvitsee kehittämistä ja tukea hoitotyön laadun varmistamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paula Piirainen