Vapauden tavoittelijat

Hanketiedot

Hankenumero
210023

Hakija
Aurora Airaskorpi

Toteuttaja
Aurora Airaskorpi

Lisätietoja
Aurora Airaskorpi
aurora.airaskorpi@gmail.com

Toteutusaika
1.7.2021 - 28.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
28.1.2022

Tiivistelmä

Tarjoaako itsensä työllistäminen varteenotettavan vaihtoehdon uuvuttavalle työelämälle vai lisääkö se yksilön kuormaa? ”Vapauden tavoittelijat” on teos, joka käsittelee itsensätyöllistämisen ja työhyvinvoinnin suhdetta tutkimuksen, asiantuntijoiden ja kokijoiden näkökulmasta vertailukohtana perinteiselle työsuhteiselle työlle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aurora Airaskorpi

Tiedote

Millaista on vapaus työelämässä – pitääkö palkkatyöstä luopua oman hyvinvoinnin takia?

28.1.2022

Tiivistelmä

Aurora Airaskorven Vapauden tavoittelijat – Miksi haluamme irti palkkatyöstä on kirja irtiotoista, yrittäjyydestä ja rakenteista, jotka määrittävät, kuinka työntekijät voivat toteuttaa itseään ja elää täysipainoista elämää. Airaskorpi itse luopui nousujohtoisesta urastaan toisten palveluksessa selvittääkseen, onko työelämä parempaa ja hyvinvoivempaa, jos ei ole työsuhteessa. Kirja valottaa itsensätyöllistämistä ilmiönä, jolle ei ole annettu tarpeeksi tilaa 2000-luvun työelämäkeskustelussa.

Lähtökohdat

Uutuusarvo on moniääninen käsittelytapa, joka ei kavahda puhua työelämän realiteeteista työntekijän eikä itsensätyöllistäjän näkökulmasta. Teos yhdistää palkkatyöhön ja yrittäjyyteen liittyvää tilastotietoa, kokemushaastatteluita sekä kirjailijan omaa ääntä luoden monipuolisen ja rikkaan teoksen, joka paketoi paljon tietoa tarinalliseen muotoon. Kirjan tavoittena on puhutella niin yksilöitä kuin yhteisöjä, jotka kamppailevat työelämän hektisyyteen liittyvien haasteiden äärellä.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Esimerkkejä alla, laajempi lähdeluettelo kirjan lopussa:
Suomen Yrittäjät: Yksinyrittäjäkysely 2019.
Suomen Yrittäjät: Yrittäjyystilasto 2021.
Tilastokeskus. 2014. Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013.
Tilastokeskus. 2018. Yrittäjät Suomessa
McKinsey Global Institute. 2021. The future of work after COVID-19.
Microsoft. 2021. The Work Trend Index Survey.
The New York Times. 21.4.2021. Welcome to the Yolo Economy.
Alda & Autonomy. 2021. Going Public: Iceland’s journey to a shorter working week.

Menetelmät

Kirja yhdistää olemassaolevaa tilastotietoa sekä kirjallisuutta, että uniikkia uutta aineistoa: verkkokyselyaineisto (50 vastaajaa) ja syvähaastattelut (15 vastaajaa) eri aloilta. Haastateltavia ja vastaajia etsittiin muun muassa sosiaalisen median kanavia pitkin. Haastateltavien ja kyselyyn vastanneiden tuottamia näkemyksiä käytettiin kirjassa lyhyinä tarinoina sekä sitaattinostoina muun aineiston lomassa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tietokirja tuottaa tuoretta aineistoa itsensätyöllistämisestä vaihtoehtona palkkasuhteiselle työlle. Se kokoaa yksiin kansiin hajanaista aineistoa itsensätyöllistämisestä ilmiönä ja pyrkii uudelleenmäärittämään aiemmin hatarasti määriteltyä käsitettä ”itsensätyöllistäjä”. Se tarjoaa ehdotuksia työelämän kehittäjille sekä työelämän päättäjille siitä, miten työsuhteinen työ voisi palvella niitä, jotka kaipaavat lisää vapautta arkeensa tai ovat uupuneita tai epämotivoituneita työelämästä.

Aineisto

Tiivistelmä kirjasta Vapauden tavoittelijat – Miksi haluamme irti palkkatyöstä? (Kustantamo S&S, 2022) Avaa