Varaosille vauhtia – Korjaamon varaosatiimin kehittämisjohtamiskulttuurin käynnistäminen

Hanketiedot

Hankenumero
115201

Hakija
InfoCare Oy

Toteuttaja
InfoCare Oy

Lisätietoja
Ville Vihavainen
ville.vihavainen@infocareworkshop.com

Toteutusaika
20.1.2015 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2015
15 500 euroa

Kokonaiskustannukset
31 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

Varaosille vauhtia hanke käynnistettiin InfoCare Oy:ssa tammikuussa 2015 ja keskeisinä tavoitteina hankkeessa on varaosien tilaus-, toimitus ja käsittelyprosessin kehittäminen, sekä kehittämisjohtamiskulttuurin käynnistäminen ja saaminen osaksi päivittäistä toimintaamme.

Tavoitteet:
1. Varaosatoimitusten logistiikan toiminnan kuvaus eri rajapintojen yli (VSM; Value Stream Mapping) ja sen toimeenpano LEAN –filosofiaa soveltaen.
2. Varaosatiimin (korjaamon) kehittämisjohtamisen kulttuurin käynnistäminen.

Toiminnan kehittämisessä käytettävä menetelmä:
LEAN – filosofia, VSM DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Tulokset:
Hankkeen tulokset ovat valmiina ja käytettävissä kesäkuun lopussa 2015.

Ulkopuolinen asiantuntija: WISE/LEAN Oy, Jari Tuulenmäki
Sovellettava tutkimus:
– LEAN Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen 2010 Kari Tuominen
– Benjamin Bloom (A Taxonomy of Learning)
– Argyris & Schön, Ruohotie, Beairsto

Hankkeen vastuuhenkilö

Ville Vihavainen

Tiedote

Tehoa ja laatua varaosatiimin työhön

15.6.2015

InfoCare Oy sujuvoitti merkittävästi varaosalogistiikan toimintaa ja toimintatapoja keväällä 2015 toteutetussa kehittämishankkeessa.

InfoCare on Pohjoismaiden suurin itsenäinen laite- ja merkkiriippumaton tietotekniikan palveluntarjoaja, joka esimerkiksi huoltaa ja korjaa kaikki yleisimmät laitemerkit.

Kehittämishankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Jari Tuulenmäki Wise/Lean Oy:stä. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Nämä puutteet jumiuttivat

Varaosatiimin tuottamat palvelut eivät vastanneet sille asetettuja laadullisia tavoitteita. Toiminta kangerteli, mistä syystä työilmapiiri oli ajoittain kireä ja työviihtyvyys kärsi.

Puutteellisen prosessinohjauksen takia varaosat eivät siirtyneet korjaamolle riittävän nopeasti. Toimintaa ohjaavat toimitus- ja palautusprosessit olivat puutteelliset eikä perehdyttämisprosessiakaan ollut.

Tiimin yhteistyö ei toiminut, ja henkilöiden työmäärät eivät jakautuneet tasaisesti.
Työskentelytilassakin oli puutteita, sillä se ei tukenut prosessia.

Ratkaisut löytyivät

Haasteisiin pureuduttiin lähinnä Lean-ajattelun keinoin. Leanin tarkoitus on sujuvoittaa prosesseja ja lyhentää läpimenoaikoja, mikä tuo lisäarvoa asiakkaalle ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Sujuva työnteko lisää myös työhyvinvointia.

Projektitiimin toimintaa ohjasi Lean-maailmassa yleisesti käytetty DMAIC-jäsennys: define, measure, analyze, improve, control (määrittele, mittaa, analysoi, paranna, kontrolloi).

Kehittämishankkeessa tiimi tuotti asiantuntijan tuella Tapamme toimia -asiakirjan, joka sisältää ratkaisut toimintaa jumiuttaneisiin haasteisiin ja johon kerättiin varaosalogistiikan toimintamalli ja kaikki tärkeät toimintatavat yhteen paikkaan. Asiakirja jäntevöittää ja ohjaa toimintaa sekä toimii perehdyttämismateriaalina.

Tilojen layout uudistettiin, ja tiimien jäsenten työmäärää tasapainotettiin.

Keväällä 2015 sanktioihin ei enää jouduttu myöhästymisten takia.

Yksilöt oppivat ja uudistavat

Uudistamisen keskiössä oli yksilöiden oppiminen liiketoiminnassa.

Osallistujat oppivat kehittämishankkeessa johtamaan ja toteuttamaan uudistuksia itsenäisesti.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti

Jari Tuulenmäki 2015. InfoCare varaosille vauhtia. Avaa