Varhainen puuttuminen ja sovittelu työyhteisössä

Hanketiedot

Hankenumero
110279

Hakija
Innotimo Oy

Toteuttaja
Innotimo Oy

Lisätietoja
Harri Heikkilä
harri.heikkila@borealisgroup.com

Toteutusaika
1.9.2010 - 1.3.2011

Työsuojelurahaston päätös
7.9.2010
9 300 euroa

Kokonaiskustannukset
20 300 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2011

Tiivistelmä

Borealiksen TYHY-ryhmässä on vuoden 2010 aikana keskusteltu, kuinka pystyisimme vastaamaan työyhteisöjen haasteisiin, joita on tullut esille työpaikkaselvitysten, työterveyshuollon sekä omien havaintojemme kautta.

Kaiken tyyppisissä työyhteisön haasteissa on tärkeää varhainen puuttuminen ja asioiden puheeksi ottaminen. TYHY-ryhmässä on nähty tärkeänä, että erityisesti esimiesten valmiuksia varhaiseen puuttumiseen ja sitä kautta ongelmien ennaltaehkäisyyn tulee kehittää. Joskus asiat voivat edetä ongelman tai konfliktin syntymiseen saakka.

Borealiksessa ei ole tällä hetkellä käytössä toimivaa mallia, jolla syntyneitä ”pattitilanteita” voitaisiin työyhteisössä purkaa. Tällaisia tilanteita varten TYHY-ryhmässä on lähdetty miettimään työyhteisösovittelukäytäntöä työkaluna konfliktien ratkaisemiseksi.

Borealiksen Suomen johtoryhmässä on päätetty, että vuoden 2011 aikana kehitetään varhaista puuttumista sekä työyhteisösovittelua.
Tavoitteena on luoda toimintatapa, jossa Borealiksen sisäiset kouluttajat yhdessä ulkoisen asiantuntijan kanssa valmentavat esimiehiä varhaiseen puuttumiseen. Työyhteisösovittelun mallissa Borealiksen sisäinen sovittelija toimii osapuolten välisen ratkaisun löytämiseksi.

Projektin puitteissa toteutetaan seuraavat koulutukset: Johdon koulutus, Varhaisen puuttumisen esimieskoulutus –pilot, Sisäisille kouluttajille kaksi valmennustilaisuutta, Kaksipäiväinen sovitteluvalmennus työyhteisösovittelijoille ja sovittelutoiminnan käynnistämisen tuki.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Heikkilä