Varhaiskasvatuksen henkilöstön kulttuurinen moninaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
210246

Hakija
Monika Maria Haanpää

Toteuttaja
Monika Maria Haanpää

Lisätietoja
Monika Maria Haanpää
monwoj@utu.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tutkitaan kulttuurisesti moninaisen päiväkodin työyhteisön toimintaa ja sen johtamista. Lisäksi tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kokemuksia työskentelystä suomalaisessa päiväkodissa, sekä heidän sopeutumistaan uuteen toimintakulttuuriin. Varhaiskasvatuksen jatkuvasti moninaistuvassa työntekijäjoukossa tutkimustulokset antavat merkittävää uutta tietoa työyhteisön työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistämisen kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Monika Maria Haanpää