Varhaiskasvatuksen työkyvyn tukimuotojen ja työkykyjohtamisen uudistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
200376

Hakija
Järvenpään kaupunki

Toteuttaja
Emkine Oy

Lisätietoja
Emma Vartiala
emma.vartiala@jarvenpaa.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
12 482 euroa

Kokonaiskustannukset
24 964 euroa

Tiivistelmä

Järvenpään varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työkykyä johdetaan strategisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö kokee työnsä arvostuksen lisääntymisen sekä henkisen ja fyysisen työkyvyn paranemisen. Toteutustapa on havainnoinnin ja tiedonkeruun perusteella moudostetut työkyvyn toimintamallien yhteismuotoilu ja esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vähentää sairauspoissaolokustannuksia Järvenpään kaupungilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Emma Vartiala