Varoitusmerkit vaihtoon -näyttely

Hanketiedot

Hankenumero
113072

Hakija
Tekniikan museon säätiö

Toteuttaja
Tekniikan museon säätiö

Lisätietoja
Marjo Mikkola
marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi

Toteutusaika
1.2.2013 - 1.2.2014

Työsuojelurahaston päätös
21.3.2013
27 000 euroa

Kokonaiskustannukset
81 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusista, vuoteen 2017 mennessä käyttöön otettavista kemikaalien pakkauksissa käytettävistä varoitusmerkeistä kertova näyttely ja oppimispeli. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa uusista kemikaalien varoitusmerkeistä ja siten luoda turvallisempi elin- ja työympäristö ja opettaa ihmisiä käyttämään ja säilyttämään kemikaaleja oikein.

Hankkeen tarkoituksena on, että Tekniikan museo ideoi, suunnittelee ja tuottaa yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja muiden alan järjestöjen, yritysten sekä valvontaorganisaatioiden kanssa kemikaaliturvallisuuden ja -työsuojelun kehityspolkua suomalaisessa yhteiskunnassa esittelevän elämyksellisen näyttelykokonaisuuden oheistoimintoineen. Näyttely täydentää Tekniikan museon kemian alan Kemiaa koko elämä -perusnäyttelyä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka 1) työssänsä ovat tekemisissä erikoiskemikaalien kanssa ja jotka 2) kuluttajan roolissa käsittelevät varoitusmerkillisiä aineita. Näyttely toteutetaan kolmikielisenä (suomi, ruotsi, englanti).

Varoitusmerkit vaihtoon! -peli pohjautuu aikuisia innostavaan, tutkivan oppimisen pedagogiseen oppimiskäsitykseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Mikkola

Tiedote

Uudet kemikaalien varoitusmerkit tutuiksi pelaamalla

1.2.2014

Huutomerkki korvaa varoittavan ruksin, lieska varoittaa
palavista nesteistä, ja nämä merkit koskettavat meitä
jokaista  – siksi uudet varoitusmerkit kannattaa opetella ja
etiketit lukea. Muun muassa nämä asiat opitaan Tekniikan museossa
pelaamalla interaktiivista peliä ja tutustumalla varoitusmerkkeihin
liittyvään näyttelyyn. Työsuojelurahasto tuki pelin ideointia,
suunnittelua ja toteuttamista sekä kemikaalien historiaa
esittelevän näyttelyn kokoamista museoon.

 

EU-alueen kemikaalien pakkauksissa käytettävien varoitusmerkkien
tulee olla uusien tuotteiden etiketeissä kesäkuun alkuun 2015
mennessä. Ennen tuota aikaa markkinoille tulleille tuotteille on
varoitusmerkeissä kahden vuoden siirtymäaika, kesäkuun alkuun
2017. Varoitusmerkit vaihtoon –kokonaisuus, peli ja
pienoisnäyttely, valottaa uutta EU-säännöstöä.

 

Pelaa, tunnista ja lisää turvallisuutta!

 

Peli auttaa ymmärtämään, että kemikaaliturvallisuus ja oikein
toimiminen auttavat säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja
vähentävät ihmisen terveyshaittoja.

 

Yli 12-vuotiaille suunnattu Mökki kuntoon -oppimispeli koostuu
yhdeksästä erilaisesta arkeen ja työhön liittyvästä tilanteesta.
Pelaaja valitsee ja siirtelee kemikaaleihin liittyviä konkreettisia
esineitä, tunnistaa varoitusmerkkejä ja valitsee turvallisen tavan
käsitellä kemikaaleja. Pelin läpäisemällä pelaaja voi lisätä oman
elin- ja työympäristönsä turvallisuutta.

 

Pelissä yhdistyvät digitaalinen ja fyysinen ympäristö.
Pelitapahtumat esitellään digitaalisesti, mutta pelin
käyttöliittymä on mekaaninen. Peli pohjautuu aikuisia innostavaan,
tutkivan oppimisen pedagogiseen oppimiskäsitykseen. Pelistä on
suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

 

Turvallisuustaustaa on jo Ruotsin vallan ajoilta

 

Kemikaaleja ja niistä varoittavien merkkien historiaa
esittelevässä näyttelyssä tulee esille turvallisuusajattelun jo
Ruotsin vallan ajalle ulottuva tausta Suomessa. Tuosta lähtien
Suomessa on säädetty kemikaalien käytöstä ja lainsäädäntöön on
jäänyt muuan muassa jako vaarallisiin ja vähemmän vaarallisiin
kemikaaleihin.

 

Historiataustan lisäksi näyttely esittelee uudet varoitusmerkit ja
ohjeistaa lukemaan kemikaalien etiketit oikein.  Myös vuoden
2008 EU:n uusi kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä CLP on
esittelyssä – se on pohja myös uusille varoitusmerkeille.
Näyttelyyn on koottu museon kokoelmista esineistöä, joiden
turvallisuusmerkinnät havainnollistavat, kuinka merkintöjen määrä
lisääntyy nykyaikaa kohti tultaessa.

 

Peli ja näyttely syntyivät museon ja asiantuntijoiden
yhteistyöllä


 

Näyttelykohteen on toteuttanut Tekniikan museon säätiö. Pelin ja
näyttelyn on tarkoitus olla pelattavissa ja katsottavissa pidemmän
aikaa. Ne täydentävät museon Kemiaa koko elämä -perusnäyttelyä.

 

Sisällöntuotanto on  Tekniikan museon: hankkeeseen ovat
osallistuneet projektitutkija 
Jari Kettunen, palvelutuottaja
Riina Linna, suunnittelija
Tapani Mikkola, kehittämispäällikkö
Leenu Juurola ja näyttelypäällikkö
Johanna Vähäpesola.

 

Museo on ostanut näyttelyn ja pelin graafisen suunnittelun ja
animoinnin sekä pelin elektroniikkasuunnittelun. Tekninen toteutus
on
Jari Suomisen ja graafinen toteutus
Sanna Laakkosen.

 

Työsuojelurahaston lisäksi kohdetta on tukenut Kemianteollisuus
ry. Asiantuntijat ovat Kemianteollisuus ry:stä ja Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto TUKES:ista. Kävijöille jaettavaa aineistoa ovat
toimittaneet TUKES ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Toimittaja
Tarja Liuha

Aineisto

www.tekniikanmuseo.fi

Peli opettaa uudet varoitusmerkit, Telma 3/2014 s. 13. http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/telma/2014/3

Pelaamalla uudet varoitusmerkit haltuun, Tekniikan museo 25.6.2014 Avaa

www.tukes.fi > Hae hakusanalla varoitusmerkit