VATU – Varhaisen tuen mallin määrittely

Hanketiedot

Hankenumero
110452

Hakija
ISS Palvelut Oy

Toteuttaja
ISS Palvelut Oy

Lisätietoja
Sirpa Huuskonen
sirpa.huuskonen@iss.fi

Toteutusaika
2.12.2010 - 10.2.2011

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2010
7 650 euroa

Kokonaiskustannukset
15 300 euroa

Tulokset valmistuneet
10.2.2011

Tiivistelmä

VATU – varhaisen tuen ja työkyvyn hallinnan järjestelmähanke

Kohteena on määrittelytyö, joka koskee ensimmäistä vaihetta työkyvyn säilyttämiseen ja työurien pidentämiseen tähtäävien yleiskäyttöisten menetelmien ja prosessien hallintaa osana työturvallisuuden tietojärjestelmää.

Hankkeessa tehostetaan yrityksen, työterveyshuollon sekä vakuutusyhtiöiden käytännön prosesseja ja yhteistyötä seurattaessa ja ylläpidettäessä henkilöstön työkykyä.

Painopiste on varhaisessa työkyvyn alentumisen tunnistamisessa, jota myös laaja raportointi tukee.

Työmenetelmänä on yrityksen työkyvyn hallinnan prosessien ja järjestelmän tavoitteiden läpikäynti ja määrittely workshoptyöskentelyn avulla.

Määrittelyvaiheen aikataulu on 11/2010-02/2011. Hanke jatkuu maaliskuussa 2011 teknisellä suunnittelulla ja rakentamisvaiheella.
VATU-järjestelmän odotetaan olevan käytössä loppuvuodesta 2011, todennäköisesti marraskuussa 2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Huuskonen

Tiedote

Työkyvyn säilyttämisen ja työurien pidentämisen tueksi kehitteillä malli

10.2.2011

Varhaisen tuen eli VATU-hankkeen painopiste on varhaisessa
työkyvyn alentumisen tunnistamisessa. Tarkoituksena on kehittää
malli, jolla voidaan määritellä työkyvyn säilyttämiseen ja työurien
pidentämiseen tähtääviä toimia ISS Palvelut Oy:ssä.
Työsuojelurahasto tukee kehitystyötä.

Tarkastelun ja kehittämisen kohteina ovat yrityksen lisäksi
työterveyshuollon sekä vakuutusyhtiön prosessit sekä yhteistyö
näiden toimijoiden välillä.

Hanke on varsin vaativa, sillä työkyvyn hallintaan liittyy
paljon erilaisia tekijöitä.

Hanke jatkuu määrittelyvaiheen jälkeen

Työsuojelurahaston tukeman kokonaisuuden ensimmäinen vaihe on
saatu valmiiksi. Määrittelyt ja dokumentointi on nyt tehty. Työtä
jatketaan mallin teknisellä suunnittelulla ja rakentamisella
hankkeessa: VATU – Varhaisen tuen mallin määrittelystä
tietotekniikkaa hyödyntävään käyttötapauksien luomiseen
(111129).

Määrittelyvaiheen toimijoita olivat lähinnä ISS Palvelut Oy:n
TTT-tiimin asiantuntijat. Työhön ovat osallistuneet myös
työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön edustajat. Hankkeen edetessä
mukaan kutsutaan myös muita organisaation edustajia.

Työtä on tehty määrittelyworkshopeissa, joissa on käyty läpi
yrityksen työkyvyn hallinnan prosesseja ja tavoitteita. Aineistoa
on saatu näihin liittyvästä materiaalista. Näitä ovat esimerkiksi
toimintaohjeet, prosessikuvaukset, oppaat ja lomakkeisto.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo