VATU – Varhaisen tuen mallin määrittelystä tietotekniikkaa hyödyntävään käyttötapauksien luomiseen

Hanketiedot

Hankenumero
111129

Hakija
ISS Palvelut Oy

Toteuttaja
ISS Palvelut Oy

Lisätietoja
Sirpa Huuskonen
sirpa.huuskonen@iss.fi

Toteutusaika
10.3.2011 - 31.5.2011

Työsuojelurahaston päätös
31.3.2011
17 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 560 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2011

Tiivistelmä

Yritykselle rakennetaan uudenlainen kokonaisuus työturvallisuus- ja työkykyjohtamiseen. Tässä hankevaiheessa on kyse VATU-hankeen toisesta osasta eli teknisestä suunnittelusta. Tämä vaihe tuottaa malleja järjestelmän rakentamista toteutusta varten.

Järjestelmän päätarkoituksena on automatisoida työkyvynhallintaan liittyviä toimintoja ja ohjata työkykyjohtamista ennakoivampaan suuntaan. Tämä edellyttää käyttötapausten ja prosessien määrittämistä. Prosessin ohjaamista varten tarvitaan hälytystietoa tapahtumien ja toimien oikea-aikaiseksi hoitamiseksi. Järjestelmän pitää myös pystyä tuottamaan työkyvyn hallintaan ja työhyvinvointiin liittyvät seurantatiedot, tilastot ja raportit organisaation eri tasoille ja tarvitsijoille mahdollisimman automaattisesti.

Järjestelmän käyttö liittyy läheisesti tapaturma- ja vaaratilanteiden hallinta- ja raportointijärjestelmän (TAVA) käyttöön. Osin yhteisen käyttäjäkunnan ja yhtenäisten raportointitarpeiden johdosta järjestelmät on integroitava kiinteästi toisiinsa.

Teknisen suunnittelun vaiheessa kuvataan käyttötapausten rakenteet ja prosessit, käyttöliittymien ja lomakkeistojen rakenteet ja tietosisällöt sekä raportit sekä rajapinnat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Huuskonen

Tiedote

Työkykyjohtamiseen tietotekninen malli

31.5.2011

Kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottavalle ISS Palvelut
Oy:lle rakennetaan uudenlainen tietotekniikkaa hyödyntävä varhaisen
tuen järjestelmä työturvallisuus- ja työkykyjohtamiseen.
Päätarkoituksena on automatisoida työkyvynhallintaan liittyviä
toimintoja ja ohjata työkykyjohtamista ennakoivampaan suuntaan.

Hankkeen asiantuntijana toimii Sofor Oy. Työsuojelurahasto tukee
mallin kehittämistä.

Varhaisen tuen (VATU) hankkeen lähtökohtana on ollut
työkykyjohtamisen käytännön haasteet eli ajan tasalla olevan tiedon
saatavuus ja hajanaisuus. Tilanteen kohentamiseksi yritykselle
rakennetaan uudenlainen kokonaisuus työturvallisuus- ja
työkykyjohtamiseen.

Tässä hankevaiheessa oli kyse VATU-hankkeen toisesta osasta eli
teknisestä suunnittelusta. Vaihe tuotti malleja järjestelmän
toteuttamiseksi. Mallia määriteltiin aiemmassa Työsuojelurahaston
rahoittamassa hankkeessa 110452 (Varhaisen tuen mallin
määrittely).

Automaattisesti, oikeaan aikaan

Työkyvynhallinnan prosessin ohjaamista varten tarvitaan
hälytystietoa tapahtumien ja toimien oikea-aikaiseksi hoitamiseksi.
Järjestelmän pitää myös pystyä tuottamaan työkyvyn hallintaan ja
työhyvinvointiin liittyvät seurantatiedot, tilastot ja raportit
organisaation eri tasoille ja tarvitsijoille mahdollisimman
automaattisesti.

Järjestelmän käyttö liittyy läheisesti tapaturma- ja
vaaratilanteiden hallinta- ja raportointijärjestelmän (TAVA)
käyttöön. Osin yhteisen käyttäjäkunnan ja yhtenäisten
raportointitarpeiden johdosta järjestelmät on integroitava
kiinteästi toisiinsa.

Teknisen suunnittelun vaiheessa kuvattiin käyttötapausten rakenteet
ja prosessit, käyttöliittymien ja lomakkeistojen rakenteet ja
tietosisällöt sekä raportit sekä rajapinnat.

Teknisessä suunnitelmassa työstettiin muun muassa käyttötapaukset,
tietokuvaukset, käsitteet, herätteet, käyttöliittymät sekä
tilastointi ja raportit. Prosesseista käytiin läpi muun muassa
työpaikkaselvitykset, varhaisen tuen mallin käyttö ja
työkykysuunntelmien laadinta.

Teknistä suunnitelmaa työstettiin workshopeissa. Osallistujina
ovat olleet tuotelinjojen työsuojelupäälliköt sekä asiantuntijat
HR-, tietotekniikka- ja talousyksiköistä.

Projekti jatkuu kolmannessa hankkeessa 111361 VATU-järjestelmän
käytön täsmentäminen organisaatiossa ja käyttöönotto. Testaukseen
osallistuu henkilöstön edustajia ja operatiivisen tuotannon
edustajia. Hanketta on käyty läpi myös työsuojelutoimikunnassa.

Valmis järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä
2012.

Toimittaja
Leena Huovila