Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön – työuria monipuolisesti tukien

Hanketiedot

Hankenumero
200182

Hakija
Sastamalan kaupunki

Toteuttaja
Laatuhoiva Oy

Lisätietoja
Mervi Marttila
mervi.marttila@sastamala.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
12 292 euroa

Kokonaiskustannukset
24 584 euroa

Tiivistelmä

Työvoiman saatavuustilanne vanhustyössä on vaikeutunut merkittävästi koko maassa, niin myös Sastamalassa. Asumispalvelujen henkilöstöstä viidennes saavuttaa eläkeiän seuraavan viiden vuoden aikana. Uutta koulutettua henkilökuntaa on hyvin vaikea saada samanaikaisesti tilalle. Osatyökykyisten määrä kasvaa ja heille tulisi työterveyshuollon kiristyneitten vaatimusten mukaan löytyä räätälöityjä vaihtoehtoja, jotta työpanoksesta saadaan edes osa hyödynnettyä ja näin vältettyä ennenaikainen eläköityminen. Työoloihin olisi siis löydettävä uusia työympäristövaihtoehtoja, vaihtoehtoisia hoitamisen ja huolenpidon käytänteitä sekä luotava toimintamalli vajaakuntoisten työllistymisestä vanhuspalveluihin. Työaikojen tulisi olla joustavampia ja mahdollistaa työntekijän oman työhyvinvoinnin ja -kyvyn säilyttäminen ja tukea pysymistä työssä. Kehittämistyö toteutetaan koko prosessin ajan yhdessä koko henkilöstön kanssa, mikä ajatus on viehättänyt henkilöstöä heidän kansaan käydyissä keskusteluissa. Koko henkilöstö sitoutetaan prosessiin luomalla otolliset, osallistumista tukevat olosuhteet niin, että työntekijät pystyvät selvittämään itselleen, mitä he tarvitsevat ja miten se saadaan yhdessä aikaan. Yhteiskehittämisen tukena on ulkopuolinen asiantuntija.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Marttila