Vireydenhallinnan kehittäminen Finrailissa

Hanketiedot

Hankenumero
117431

Hakija
Finrail Oy

Toteuttaja
Finrail Oy

Lisätietoja
Juha Smalin
juha.smalin@finrail.fi

Toteutusaika
6.11.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2017
16 604 euroa

Kokonaiskustannukset
33 208 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeen myötä Finrail saa käyttöönsä ensimmäisen version turvallisuusjohtamisen osaksi kytkeytyvästä vireydenhallintajärjestelmästä sekä konkreettisia keinoja edistämään liikenneohjaajien vireyttä. Lisäksi hankkeen jälkeen Finraililla on kyvykkyyttä itsenäisesti ylläpitää ja kehittää vireydenhallintajärjestelmäänsä ja ottaa käyttöön uusia vireydenhallintakeinoja.

Hankkeen toteutus perustuu osallistavan suunnittelun periaatteelle. Kohderyhmän osallistaminen toteutettavan vireydenhallintajärjestelmän suunnitteluun alkoi jo tehdyn alkukartoitusvaiheen aikana. Osallistavan suunnittelun periaatetta käytetään myös itse hankkeen aikana, kun eri osapuolista koostuva ryhmä kokoontuu työpajoihin suunnittelemaan Finrailille vireydenhallintajärjestelmää ja implementoitavia vireydenhallintakeinoja.

Tämän hankkeen yhtenä tutkimuksellisena perustana on ns. 3-prosessin vireysmalli, joka selittää vireyden vaihtelua yhden tai useamman vuorokauden aikana. Toisena tutkimuksellisena perustana toimivat mallit vireydenhallinnasta työpaikoilla. Nämä mallit perustuvat tutkimukseen vireyteen vaikuttavista työolosuhteista sekä keinoista edistää työntekijöiden vireyttä. Vireydenhallintakeinojen osalta mallina käytetään yleisesti kirjallisuudessa esiintyvää Dawsonin ja McCullochin väsymysriskin trajektori- eli reittimallia.
Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos. Hankkeesta vastaa Psykologian dosentti Mikael Sallinen. Hanke valmistuu ja tulokset julkaistaan joulukuussa 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Smalin