Vireyttä vuorotyöhön (ViVu) -hanke – Digitaalisten vireyttä ja unta edistävien menetelmien implementointi vuorotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200403

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Heli Järnefelt
heli.jarnefelt@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
188 287 euroa

Tiivistelmä

Vireyttä vuorotyöhön -hanke on implementaatiotutkimus, jossa selvitetään kahden vireyttä ja unta edistävän digitaalisen menetelmän soveltuvuutta ja vaikuttavuutta turvallisuuskriittisessä vuorotyössä. Toinen menetelmistä on VIRE-sovellus (http://vire.arturcloud.com) ja toinen hankkeen aikana kehitettävä unen ja vireyden verkkovalmennus. Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä ja/tai niiden ohjeistusta siten, että niiden käytettävyys paranisi ja niitä otettaisiin käyttöön vuorotyöpaikoissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Järnefelt