Vision Zero / Nolla -ajattelun malli työpaikoille

Hanketiedot

Hankenumero
190249

Hakija
Tommi Alanko

Toteuttaja
Tommi Alanko

Lisätietoja
Tommi Alanko
tommi.alanko@ttl.fi

Toteutusaika
23.9.2019 - 26.9.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 840 euroa

Tulokset valmistuneet
6.11.2019

Tiivistelmä

Ajatus pragmaattisesta globaalista koalitiosta (Global OSH Coalition), joka käsittelee työturvallisuus- ja työterveysongelmia, ehdotettiin ensimmäistä kertaa 2018 XXI World Congress on Safety and Health at Work konferenssissa Singaporessa. Useat kansainväliset järjestöt ovat sitoutuneet luomaan maailmanlaajuisen työterveys- ja työturvallisuusliiton, jonka puheenjohtajana toimii ILO ja WHO. Toiminta perustuu yhteistyöhön, tiedon jakamiseen ja käytännön ratkaisujen etsimiseen. Tällä toiminnalla on erilaisia työryhmiä, jotka käsittävät työpaikkojen turvallisuuteen liittyviä aiheita. Yksi työryhmistä keskittyy Vision Zero (nolla ajattelu) -konseptin käyttöönottoon yrityksille ja toiminta alkaa vuonna 2019. Työryhmän vetäjänä toimii Työterveyslaitos, joka on ollut kehittänyt Vision Zero -ajattelua jo vuodesta 2003, jolloin Suomeen perustettiin Nolla tapaturmaa -foorumi. Tämä esitys osoittaa, miten työryhmän työ on edennyt, mitä on tähän mennessä opittu ja millaisia toimia kehitetään Vision Zero -verkoston edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Vision Zero -konsepti pyritään saamaan maailmanlaajuisesti työpaikoille tarjoamalla verkkokoulutusmateriaaleja, jotka tukevat organisaation sitoutumista ja työntekijöiden sitoutumista työpaikan turvallisuuteen. Lisäksi vuoden 2019 lopussa Helsingissä pidetään kansainvälinen Vision Zero Summit, jossa esitetään työryhmän toiminta tähän siihen saakka ja suunnitelmat seuraavista vaiheista. TSR tukee konferenssin järjestämistä (190139).

Hankkeen vastuuhenkilö

Tommi Alanko

Tiedote

Vision Zero -konseptin esittäminen työpaikoille

6.11.2019

Tiivistelmä

Esityksessä tuotiin esille Vision Zeron / Nolla-ajattelun erilaista näkökulmista. Kyseinen ajattelumalli on saavuttanut globaalia suosiota ja jatkaa laajenemista. Se on laaja-alainen ja holistinen tapa kehittää työhyvinvointia ja -turvallisuutta, jokainen voi löytää siitä itselle merkityksellisiä lähestymistapoja. Esityksessä nostettiin esille Nolla Tapaturmaa -verkoston toimintaa ja miten se hyödyttää suomalaista työelämää ja kuinka laajennettu nolla-ajattelu on hyödyksi työpaikoille. Esityksessä käsiteltiin marraskuussa alkavan Global OSH Coalitionin toiminnasta erityisesti Vision Zero aiheen osalta.

Tausta

WOS19 – 10th International Conference on the Prevention of Accidents at Work -konferenssiin osallistumisen syynä oli mahdollisuus kertoa kansainväliselle yleisölle Suomessa tapahtuvasta työstä työturvallisuuden eteen. Erityisesti Vision Zero -ajattelun kehittämisestä esitelmän pitäminen oli tavoitteena. Tämän lisäksi verkostoituminen aihealueen muiden tekijöiden kanssa oli tärkeä osa matkaa.

Aineisto

Konferenssissa pidettiin esitelmä otsikolla ”How to introduce Vision Zero concept to workplaces?”. Esitelmä perustui tehtyyn työhön Nolla Tapaturmaa -foorumin/Nolliksen toiminassa sekä Global OSH Coalitioniin tulevan työryhmän (Vision Zero) valmistelutyöstä. Esityksen sisältönä oli myös Nolla ajattelun tietoisku -verkkokoulutuksen esittely.

Tulokset ja johtopäätökset

Päätuloksena esitettiin, että Vision Zero ajattelu tulisi käsittää holistisena tapana kehittää työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan menetelmät ja lähestymistavat tulisi sovittaa työpaikan tarpeiden mukaan. Vision Zeroon on useita eri näkökulmia ja ne kaikki ovat oikeita katselijoille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuuteen osallistuminen toi paljon uusia ajatuksia kansainvälisesti tehdystä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Kansainvälisesti eri maat painivat kuitenkin pääsääntöisesti samanlaisten ongelmia kanssa. Tilaisuudessa pääsimme keskustelemaan useiden eri tahojen kanssa ja pohtimaan mahdollisuuksia yhteistyöstä.

Aineisto

Tommi Alanko, Riikka Ruotsala. How to introduce Vision Zero concept to workplaces? Konferenssiesitys Avaa