Vision Zero Summit 2019 – konferenssi työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin nolla-ajattelun edistämiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
190139

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Minna Huuskonen
minna.huuskonen@ttl.fi

Toteutusaika
15.2.2019 - 30.1.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2019
11 500 euroa

Kokonaiskustannukset
135 305 euroa

Tulokset valmistuneet
19.5.2020

Tiivistelmä

Työterveyslaitos järjestää Nolla tapaturmaa -foorumin ja yhteistyökumppaniensa, ILO:n hallinnoiman G7-maiden aloitteen Vision Zero Fundin ja International Social Security Associationin ja heidän globaalin Vision Zero -kampanjansa, kanssa kansainvälisen Vision Zero Summit 2019 -konferenssin 12.-14.11.2019 Helsingissä.

Konferenssi on ensimmäinen ns. uutta laajaa työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisen nolla-ajattelua (Vision Zero) käsittelevä kansainvälinen konferenssi Suomessa. Osallistujia odotetaan 200 eri puolilta maailmaa. Konferenssi on myös yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumista.

Konferenssin keskeisenä tavoitteena on uudistaa ja päivittää Vision Zero -ajattelua, tuoda monipuolisesti esille meiltä ja maailmalta uusinta tutkimusta ja hyviä käytäntöjä, joilla on parannettu työpaikkojen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, sekä verkottaa työpaikkoja ja alan tutkijoita, kouluttajia ja muita asiantuntijoita.

Oleellinen osa konferenssia on sen yhteydessä osallistujille tarjottava verkkokoulutus nolla-ajatteluun. Konferenssissa on puheenvuoroja työpaikoilta ja asiantuntijaorganisaatioista, yhteisiä temaattisia työskentelysessioita, työpaikkavierailuja ja näyttely. Konferenssin pääteemat ovat: Rethinking Vision Zero, Supporting human performance, Innovating Safety, Organizational learning, Collaborative networks, Future of work.

Konferenssin abstraktikooste julkaistaan konferenssin jälkeen verkkosivuilla http://www.visionzero.fi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Huuskonen

Tiedote

Uutta työturvallisuusajattelua Vision Zero Summit 2019 -konferenssissa

19.5.2020

Tiivistelmä

Helsingissä marraskuussa 2019 pidetty ensimmäinen kansainvälinen Vision Zero Summit päivitti työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin Vision Zero – ajattelua. Esille nostettiin erityisesti ihmisen toiminta turvallisuudessa, mitä lähestyttiin eri näkökulmista. Osallistujat jakoivat uusia tapoja parantaa turvallisuutta työssä. Tapahtumassa myös julkistettiin ILO:n koordinoima kansainvälinen työsuojelukoalitio, Global OSH Coalition. Tapahtumaan osallistui yli 200 työturvallisuuden ja -terveyden asiantuntijaa ja käytännön toimijaa yli 30:maasta.

Tausta

Vision Zero tarkoittaa työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin jatkuvaa kehittämistä. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa – ei pelkkä numeerinen nolla tapaturmaa -tavoite. Konferenssissa oli tavoite uudistaa Vision Zero -ajattelua ja lisätä yhteistä ymmärrystä sekä jakaa uusinta tietoa ja käytäntöjä ja vahvistaa yhteistyötä työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseksi eri toimijoiden välillä.

Aineisto

Tapahtuman pääteemat olivat: Rethinking Vision Zero, Learning and Cooperation, Future of work. Pääpuhujat: Andrew Sharman (RMS Switzerland), Anna-Maria Teperi (Työterveyslaitos), Merja Partio (UPM), Philippe Delbeqc (L’Oréal), Sanna Malinen (University of Canterbury), Mikko Välimaa (Konecranes), Gerard Zwetsloot (G.Z. Consultancy), Pete Kines (Nat. Research Centre for Working Environment, DK), Masao Mukaidono (IGSAP), Chris Venables (Tesco). Vision Zero Summit 2019 Proceedings löytyy verkosta.

Tulokset ja johtopäätökset

Uusia tapoja kehittää työturvallisuutta ja -terveyttä tulee kehittää koko ajan, ja eri näkökulmia ja oppeja tulee jakaa kansainvälisellä tasolla eri toimijoiden kesken. Toimenpiteiden vaikutuksia tulee edelleen arvioida, ja mittaamisen ja arvioinnin tapoja ja menetelmiä kehittää, jotta tiedetään, mitkä toimet ovat oikeasti vaikuttavia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tapahtumassa jäsennettiin Vision Zero -ajattelua ja luotiin viitekehitystä sille, mistä puhutaan, kun puhutaan Vision Zerosta. Erityisesti tuotiin esille näkökulmaa ihmisen toiminnasta turvallisuudessa. Summit osoitti, että me todella olemme tekemässä tätä työtä yhdessä ja jaetulla visiolla tulevaisuudesta. Seuraava Vision Zero Summit järjestetään kahden vuoden päästä Japanissa.

Aineisto

Strategy. Mindset. Practice.
Summit Proceedings. 12–14 November2019. Helsinki, Finland

ISBN 978-952-261-903-7 (pdf) Avaa