Viulistin ergonomiaa käsittelevä opetusvideo

Hanketiedot

Hankenumero
110212

Hakija
Katarina Porander

Toteuttaja
Katarina Porander

Lisätietoja
Katarina Porander
katapo@saunalahti.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 1.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2010

Tiivistelmä

Viulistin ergonomiaa käsittelevän opetusvideon tavoite on antaa muusikoille, musiikin opettajille ja opiskelijoille tietoa ja välineitä soittoasennon parantamiseen. Opetusvideossa esitellään kehon lainalaisuuksia, lainalaisuudet sovelletaan viulistin soittoasentoon, soittotoimintaan ja musiikkiin. Videossa esitellään asiat käytännönläheisesti. Videolla tullaan näkemään ammatti viulisti. Kertoja kertoo samanaikaisesti (suomeksi) mitä viulisti tekee ja demostroi. DVD:n arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2011. Markkinoinnista ja myynnistä vastaava yritys on vielä auki.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katarina Porander

Tiedote

Viulistin soittoergonomiasta DVD

1.9.2010

Viulisti on tottunut harjoittelemaan soittamista kuulon
perusteella, eikä kehon toiminnoilla ole ollut opetuksessa juuri
sijaa. Kuitenkin kehon hyvä toiminta ja hyvä sointi kulkevat käsi
kädessä – puhumattakaan siitä, että hyvä ergonomia auttaa viulistia
välttämään kuormitusvirheitä ja rasitusvammoja.

 

Fysioterapeutti
Katarina Porander on käsikirjoittanut
opetus-DVD:n 
Viulistin
soittoergonomia. Se antaa käytännönläheistä
tietoa kehon asennoista ja toiminnoista viulua soitettaessa.
Työsuojelurahasto tuki stipendillä DVD:n valmistumista.

 

Hyvä soitonopetus tukee kehon luonnollisia asentoja ja toimintoja.
Viulunsoiton opettajilla ei Poranderin mukaan ole juurikaan tietoa
kehon toiminnoista. Kirjallisuutta kehon toiminnasta on vain vähän,
ja ainoastaan käsien toimintaa on tutkittu tarkemmin. Käsiin
keskittyminen on kuitenkaan anna koko kuvaa, sillä niiden
toimintaan vaikuttavat koko yläraaja, lapaluu ja vartalon lihakset.

 

Käytännönläheistä tietoa

 

Uusi opetus-DVD viulistin soittoergonomiasta antaa
opettajille ja soittajille tietoa ja välineitä soittoasennon
parantamiseen. DVD antaa käytännönläheistä tietoa kehon asennoista
ja toiminnoista viulua soitettaessa. DVD käsittelee tyypillisiä
virhetoimintoja ja niiden vaikutuksia viulunsoiton tekniikkaan.

 

Lisäksi DVD:llä esitellään harjoitusliikkeitä, jotka tulevat
virhetoimintojen poisoppimista.

 

Viulistin soittoergonomia -DVD:tä myydään nuottikauppa
Ostinaton kautta.

 

Keho huomioon opetusmetodeissa

 

Poranderin mukaan opetus-DVD:n tekeminen lisäsi ymmärrystä
viulunsoiton teknisen osaamisen, soinnin ja kehon toiminnan
yhteisvaikutuksista.

 

Porander haastatteli ja havainnoi työtä varten huippuviulisteja ja
viulunsoitonopettajia. Tällöin heräsi tarve jatkaa
opetusmateriaalin tekoa. Tulisi syventyä viulupedagogiikkaan ja
käsitellä soitonopetuksen metodeja myös kehon näkökulmasta.

 

Tällainen viulukoulu tehtäisiin yhteistyössä ansioituneiden
viulistien ja viulunsoitonopettajien kanssa. Viulunsoiton opettajat
kokevat tällaisen hankkeen tarpeelliseksi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Porander Katarina. Viulistin soittoergonomia (DVD).

Myynti: Ostinato Oy, puh. 09 443 116, fax 09-441 305 www.ostinato.fi. http://www.ostinato.fi