Voimaa verkostoista. Lisää hyvinvointia ja suorituskykyä verkosto-osaamista vahvistamalla.

Hanketiedot

Hankenumero
117448

Hakija
Petra Rantamäki

Toteuttaja
Petra Rantamäki

Lisätietoja
Petra Rantamäki
petra.rantamaki@kvps.fi

Toteutusaika
8.1.2018 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
7.12.2017
16 676 euroa

Kokonaiskustannukset
33 352 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2018

Tiivistelmä

Voimaa verkostoista -hankkeen tavoitteena on lisätä KVPS-konsernin henkilöstön hyvinvointia ja vahvistaa työyhteisön suorituskykyä kehittämällä verkostotoimintaan liittyviä yhteisön toiminnallisia valmiuksia sekä yksilöosaamista. Verkostomainen työtapa ja verkostojen johtaminen ovat eri tavoin osa kaikkien työtä KVPS-konsernissa. Tulevaisuudessa verkostomaisen toimintatavan merkitys korostuu entisestään, mikä asettaa haasteita yksilöiden ja työyhteisöjen osaamiselle. Sote-muutos tuo toimintaympäristöömme merkittäviä muutoksia ja tulevaisuuden johtaminen sekä asiakas- ja asiantuntijatyö edellyttävät entistä aktiivisempaa verkostoissa vaikuttamista.

Verkostotoimintaan liittyvien valmiuksien kehittäminen sekä yhteisö- että yksilötasolla on KVPS-konsernille paitsi operatiivinen välttämättömyys, myös oleellinen osa vastuullista henkilöstöjohtamista. Kehittämällä yhteisöllistä ja yksilöllistä osaamista, toimintatapoja ja työkaluja voimme vähentää vuorovaikutusintensiivisen työn henkistä kuormittavuutta. Tukemalla verkostomaiseen toimintaan liittyviä yksilökompetensseja sekä jaetun johtajuuden valmiuksia voimme lisätä henkilöstön hyvinvointia, työniloa ja työnimua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petra Rantamäki

Tiedote

Verkostoituminen tuo voimaa työhön

30.11.2018

Verkostotoiminta on oleellinen osa kaikkien työtä ja se linkitetään osaksi laadunhallinnan järjestelmän kokonaisuutta: perehdytystä, toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä kehitettiin verkosto-osaamista Voimaa verkostoista -hankkeen avulla. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kehittämisprosessi toteutettiin kolmessa rinnakkain etenevässä kehittymislaboratoriossa, joista ensimmäinen oli yhteisökeskeisten verkostojen laboratorio, toinen asiakaskeskeisten verkostojen laboratorio ja kolmas  yhteiskehittämisverkostojen laboratorio.

Kehittämisprosessi eteni kolmen päävaiheen – startti, juoksu ja maali – kautta. Tavoitteena oli saada työntekijöille hyvinvointia ja suorituskykyä verkosto-osaamista vahvistamalla.

Hankkeessa määriteltiin, millainen on taitava verkosto-osaaja KVPS-konsernissa, millaista siihen liittyvä toiminnallinen osaaminen on ja miten voimme yhdessä kasvattaa verkosto-osaamisen taitoja.

Osallistujat oppivat ymmärtämään entistä paremmin erilaisten verkostojen tasot ja kunkin organisaation toimijan eri roolit niissä. He myös oppivat verrokkiverkostoilta hyviä työtapoja, oppivat tunnistamaan ja määrittelemään verkostotasot omistajuuden mukaan.

Prosessin jälkeen verkostotoiminta on oleellinen osa kaikkien työtä ja linkitetään osaksi laadunhallinnan järjestelmän kokonaisuutta: perehdytystä, toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Valmentaja Paula Kirjavainen oli hankkeen ulkopuolinen asiantuntija. Hanketta koordinoi Petra Rantamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä ja Minna Hyvärinen KVPS Tukena OY:stä. Työsuojelurahasto on tukenut hanketta kehittämisavustuksella.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

. Loppuraportti. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö SR & KVPS tukena Oy Innsofia –Paula Kirjavainen Oy. 12 sivua. Avaa