Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä -koulutuskokonaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
210356

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Minna Salakari
minna.salakari@skhole.fi

Toteutusaika
2.1.2022 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
11 750 euroa

Kokonaiskustannukset
23 500 euroa

Tiivistelmä

”Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä” on innovatiivinen koulutuskokonaisuus, joka sisältää menetelmäkirjan, opetussuunnitelman, kouluttajan käsikirjan ja opetusmateriaalit. Se perustuu Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2020-2021 tuotettuun tietoperustaan. Koulutuskokonaisuus luodaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmin. Tavoitteena on kehittää eri kohderyhmien pedagogisia ja didaktisia taitoja sekä lisätä nuorten ja aikuisten työelämävalmiuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Salakari