Voimmeko ennakoida työpaikkainterventioiden toteutuksen onnistumista? Tutkimus kontekstuaalisten tekijöiden yhteydestä intervention toteutusprosessiin

20th EAWOP Congress European Association of Work and Organizational Psychology. Congress is organized in association with the British Psychological Society 11.-14.1.2022 Glasgow, Scotland

Hanketiedot

Hankenumero
210426

Hakija
Heidi Lahti

Toteuttaja
Heidi Lahti

Lisätietoja
Heidi Lahti
heidi.lahti@ttl.fi

Toteutusaika
14.10.2021 - 15.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2021
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 590 euroa

Tiivistelmä

Esittelen työ- ja organisaatiopsykologian kansainvälisessä kongressissa (EAWOP) tutkimuksen, jossa selvitettiin kognitiivisen ergonomian intervention toteutuksen onnistumiseen yhteydessä olevia tekijöitä työyhteisötasolla. Erityisesti työn määrällisillä vaatimuksilla oli merkitystä. Työyksiköissä, joissa työmäärä oli kohtuullinen, toteutuksessa onnistuttiin muita yksiköitä paremmin. Jo suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää varmistaa, että työaikaa on varattu riittävästi intervention toteuttamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Lahti