Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen

Hanketiedot

Hankenumero
115057

Hakija
Kymppi Group Oy

Toteuttaja
Kymppi Group Oy

Lisätietoja
Hanna-Mari Kiviniemi
hanna-mari.kiviniemi@10e.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
15 500 euroa

Kokonaiskustannukset
31 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymppi Groupin turvallisuuskulttuuria korostaen vuorovaikutuksen merkitystä.

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: kenttähavainnoinnista, vuorovaikutustaitokoulutuksesta sekä toiminnan kehittämisseminaareista.

Kenttähavainnointivaiheessa henkilöstölle tehdään kyselyitä, joissa selvitetään vuorovaikutuksen nykytilaa, puutteita ja parannusmahdollisuuksia. Tässä vaiheessa myös havainnoidaan vuorovaikutustyöskentelyä oikeissa työympäristöissä. Vuorovaikutustyöskentelyä pyritään havainnoimaan sekä oman organisaation, että organisaation ulkopuolelle tapahtuvan kommunikaation osalta.

Kenttähavainnointivaihe suoritetaan maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Vuorovaikutustaitojen työstöä järjestetään henkilöstölle Oulun Yliopiston tiloissa 6-8 kappaletta ja niihin valitaan Kymppi Groupilta sellaisia henkilöitä, joilla vuorovaikutus on osa jokapäiväistä työtä. Näistä saadaan konkreettista hyötyä johtamiseen ja vuorovaikutustaitoihin työelämässä.

Toiminnan kehittämisseminaarit ovat tapaamisia, jossa kerätään yhteen edellisistä vaiheista havaittuja hyviä käytäntöjä. Seminaareissa pohditaan toimintaa kriittisesti ja pyritään ideoimaan myös uusia käytäntöjä. Seminaareja järjestetään mahdollisuuksien mukaan muutaman kerran hankkeen loppupuolella.

Tulokset hankkeesta ovat käytettävissä aikaisintaan tammikuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna-Mari Kiviniemi

Tiedote

Kymppi Group otti vuorovaikutuksen luupin alle – omat työkalut osoittautuivat hyviksi mutta vähälle käytölle jääneiksi

31.1.2016

Kymppi Group Oy selvitti ja kehitti työyhteisönsä vuorovaikutusta yhdessä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli viedä turvallisuustoimintaa paremmalle tasolle. Ilmeni, että talon työkalut olivat toimivat – niiden käyttö vain vaati kouluttamista ja selvien pelisääntöjen laatimista.

Vuorovaikutuksen merkitys on korostunut entisestään työelämässä kilpailukyvyn syntyessä yhä enemmän sen pohjalta, miten ihmiset toimivat yhdessä ja tekevät yhteistyötä.

Ilmiö näkyy hyvin Oulussa pääkonttoria pitävässä Kymppi Group Oy:ssä. Yritys toimii teollisuuden eritys-, teline- ja pintakäsittely alan kumppanina, ja tekee paljon projekteja eri puolilla Suomea sekä ulkomailla.

Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen -hankkeessaan Kymppi Group halusi selvittää, miten vuorovaikutus yrityksessä ilmenee ja mitä keinoja sen parantamiseen löydetään. 

– Tarkoituksena oli, että yrityksessä kiinnitetään entistä enemmän huomioita vuorovaikutukseen ja siihen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tavoitteena oli myös  vuorovaikutuksen paranemisen kautta viedä yrityksen turvallisuustoiminta vielä paremmalle tasolle, kertoo henkilöstöpäällikkö Hanna-Mari Kiviniemi Kymppi Groupista.

Palaverit paremmiksi, pelisäännöt selviksi

Noin vuoden mittaisen hankkeen aikana vuorovaikutuksen merkitys projektiyrityksen toiminnassa ymmärrettiin entistä paremmin. Esiin nousi monia kehityskohteita, joista selkeimmät kehityskohteet olivat palaverikäytännöt.

– Lisäksi huomasimme, että vuorovaikutuksen kannalta meillä on olemassa hyvät työkalut. Niiden käyttö vain vaatii kouluttamista ja selkeiden pelisääntöjen laatimista, Kiviniemi kertoo hankkeen tuloksista.

Hanke osoitti myös, että yrityksen turvallisuusajattelua pitäisi edelleen parantaa yksilötasolta lähtien. Työvälineet turvalliseen työskentelyyn ovat yrityksessä olemassa, mutta aina niitä ei käytetä.

Lisäksi yrityksen johto on hankkeen myötä ymmärtänyt paremmin tehokkaan viestinnän merkityksen hyvän hengen luomisessa työyhteisöön.

Havainnointia, koulutusta ja kehitystä

Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen turvin toteutettu hanke koostui kolmesta kokonaisuudesta: kenttähavainnoinnista, vuorovaikutustaitokoulutuksesta sekä toiminnan kehittämistyöpajoista. Työtä tehtiin yhteistyössä Oulun Yliopiston Psykologian tutkimusyksikön kanssa.

Havainnointivaiheessa henkilöstölle tehtiin kyselyitä, jossa selvitettiin vuorovaikutuksen nykytilaa, puutteita ja parannusmahdollisuuksia. Lisäksi Oulun yliopiston kenttätutkija havainnoi etnografisella tutkimusmenetelmällä yhtiön prosesseja.

Oulun yliopistolla vuorovaikutustaitokoulutuksiin valittiin yhtiöstä kuusi avainhenkilöä. Hankkeen loppuvaiheessa järjestettiin vielä Oulun yliopiston henkilökunnan vetämänä kehittämistyöpaja Kymppi Groupin tiloissa.
 

 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Avaa

. Loppuraportti. 9 sivua. 2016.