WALK21-koferenssi 20.-23.10.2015 Itävalta

Hanketiedot

Hankenumero
115244

Hakija
Marjo Hippi

Toteuttaja
Marjo Hippi

Lisätietoja
Marjo Hippi
marjo.hippi@fmi.fi

Toteutusaika
20.10.2015 - 15.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
500 euroa

Kokonaiskustannukset
708 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2015

Tiivistelmä

Olen osallistumassa 20.-23.10.2014 Wienissä, Itävallassa, järjestettävään WALK21-konferenssiin. Konferenssin kotisivut löytyvät osoitteesta http://walk21vienna.com/. Kyseinen konferenssi järjestetään vuosittain eri puolilla maailmaa ja sen aihepiiriin kuuluu kaikki mahdollinen kävelyyn liittyvä; mm. esteettömyys, kaupunkisuunnittelu, kävely-ystävälliset kaupungit sekä turvallisuus. Konferenssi kerää hyvin laajan yleisön eri aihepiirien saralta.

Aiheeni otsikko on ”Safer walking during winter time”. Aihe liittyy kiinteästi Työsuojelurahaston rahoittamaan projektiimme ”Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä”, hankenumero 113066. Abstraktini hyväksyttiin ja pääsen pitämään esityksen syksyn WALK21-konferenssissa. Esityksessä on tarkoitus kertoa mm. Suomen talvisista liukkausolosuhteista, liukastumisten aiheuttamista kustannuksista, Ilmatieteen laitoksen liukkauden varoituspalvelusta sekä postinjakajien haasteista talvisissa keleissä ja heille sattuneista liukastumisonnettomuuksista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Hippi

Tiedote

Liukastumisonnettomuuksia sattuu Suomessa paljon

15.11.2015

Sairaalahoitoa vaativia liukastumisia tapahtuu Suomessa noin 50
000. VTT:n tekemän selvityksen mukaan liukastumistapaturmien
kustannukset vuodessa ovat kokonaisuudessaan noin 2,4 miljardia
euroa.

Kustannuksista 95 prosenttia aiheutuu hyvinvoinnin menetyksestä,
loput sairaanhoidon ja menetetyn työpanoksen kustannuksista.
Liukastumisonnettomuuksia sattuu eniten talvikaudella lämpötilan
ollessa nollassa tai pakkasella.

Ilmatieteen laitoksen tutkija
Marjo Hippi osallistui lokakuussa 2015 Wienissä,
Itävallassa, järjestettyyn WALK21-konferenssiin, jossa hän esitteli
liukastumisia koskevaa tutkimustaan Safer walking during
winter time.

Hippi kertoi myös Ilmatieteen laitoksen liukkauden
varoituspalvelusta, joka on hyvä tapa lisätä ihmisten tietoisuutta
liukkaudesta ja kiinnittää huomiota liukkaussuojiin.

Työsuojelurahasto tuki tutkijan osallistumista konferenssiin
matkastipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Esitys Marjo Hippi. Staying Upright – Safer Personal Mobility -Safer walking during winter time. Finnish Meteorological Institute. 2015. Avaa

Tiivistelmä Avaa

Abstract Safer walking during winter time Avaa