WDPI, 3rd International Conference of the Work Disability Prevention and Integration, 29.9.-1.10.2014, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
114241

Hakija
Ritva Horppu

Toteuttaja
Ritva Horppu

Lisätietoja
Ritva Horppu
ritva.horppu@ttl.fi

Toteutusaika
26.9.2014 - 30.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 540 euroa

Tulokset valmistuneet
30.10.2014

Tiivistelmä

Matkan tarkoitus on osallistua konferenssiin: WDPI, 3rd International Conference of the Work Disability Prevention and Integration, Toronto 29.9. – 1.10.2014
”Implementing work disability prevention knowledge”.

Esittelen konferenssissa tuloksia tutkimuksesta ”Occupational Physicians’ Rationales for Early Return to Work and Work Modifications: a Qualitative Study”. Tutkimuksessa on selvitetty laadullisin menetelmin työterveyslääkärien käsityksiä varhaisen työhönpaluun (early return to work) tavoitteista ja hyödyistä. Tules-sairaudet ja mielenterveyden häiriöt ovat tärkeimmät työkyvyttömyyttä aiheuttavat sairausryhmät. Työtä muokkaamalla voidaan edistää varhaista työhön paluuta tai työssä jatkamista ilman sairauslomaa. Työterveyslääkärit ovat keskeisessä asemassa tämän käytännön yleistymisessä, koska he voivat ottaa asian puheeksi sairausvastaanotoilla. Tutkimuksessa saatavaa tietoa hyödynnetään lääkäreiden jatkokoulutuksessa.

Konferenssi tarjoaa mahdollisuuden syventyä alan uusimpaan tutkimukseen ja verkostoitua muiden tutkijoiden kanssa. Hyödynnän konferenssin antia tähän teemaan liittyvien jatkotutkimusten kehittelyyn sekä tutkimustietoon pohjautuvan työterveyslääkärien erikoistumis- ja jatkokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ritva Horppu

Tiedote

Nopea työhön paluu usein kaikkien etu

30.10.2014

Työtä muokkaamalla voidaan edistää varhaista työhön paluuta tai työssä jatkamista ilman sairauslomaa. Työterveyslääkärit ovat asiassa tärkeitä, koska he voivat ottaa asian puheeksi sairausvastaanotoilla. Työhön paluusta on syytä varmistaa muun muassa paluun oikea-aikaisuus ja työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

Haastatellut työterveyslääkärit näkivät varhaisen työhön paluun hyödyttävän työntekijöitä lääketieteellisesti ja psykososiaalisesti. Työpaikat voivat hyötyä sekä taloudellisesti että työssä viihtyvyyttä lisäämällä. Yhteiskunta hyötyy, kun työhön osallistumisaste nousee ja työkyvyttömyyskulut vähenevät. Haastatellut lääkärit näkivät myös itse hyötyvänsä varhaisen työhön paluun tukemisesta, sillä työ on mielekästä.

Tällaisia tuloksia kertoi Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Ritva Horppu Kanadan Torontossa 29.9.–1.10.2014 järjestetyssä konferenssissa. Torontossa paneuduttiin työkyvyn tukemiseen ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn. Horppu arvioi, että konferenssissa painotettiin etenkin alan toimijoiden yhteistyötä.

Horppu esitteli konferenssissa tuloksia tutkimuksesta, jossa laadullisin menetelmin selvitettiin työterveyslääkärien käsityksiä varhaisen työhön paluun tukemisesta. Tutkimuksen muut tekijät ovat Kari-Pekka Martimo, Eira Viikari-Juntura, Tea Lallukka ja Ellen MacEachen. Tuloksia voi heti hyödyntää työterveyslääkärien koulutuksessa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen