WELL-FI Tietotyöntekijän hyvinvointi työympäristöjohtamisen kautta

Hanketiedot

Hankenumero
117391

Hakija
Vitalija Petrulaitiene

Toteuttaja
Vitalija Petrulaitiene

Lisätietoja
Vitalija Danivska
vitalija.danivska@aalto.fi

Toteutusaika
20.1.2018 - 31.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2017
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 610 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2018

Tiivistelmä

Suurin osa tietotyöläisistä käyttää noin 90% aikansa rakennuksissa, joka vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämänlaatuun. Siksi rakennetun ympäristön päätavoitteena on positiivinen käyttäjäkokemus. Rakennus ja työyhteisön hallinta vaikuttavat ihmisten tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Esim. ”fyysinen passiivisuus on neljäs johtava kuolleisuuden riskitekijä. Rakentamisstrategiat voivat rohkaista liikuntaa ja parantaa huonoja ruokailutottumuksia” (Cushman & Wakefield, pg. 29, 2017). Siksi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä suunnittelu on yhä tärkeämpää (esim. Allen et al. 2015; Cushman & Wakefield, 2017). Työntekijöiden kyselylomakkeet tai sairauslomien lukumäärä ovat esimerkit perinteisestä hyvinvointikäytännöstä ja ne mukautetaan älykkään teknologian avulla. Nyt on useita yrityksiä luoda hyvinvointiin standardeja kestävän kehityksen ohella. World Green Building valtuuston hyvinvointiin viitekehys, Deloitte Wellbeing@Work indeksi tai WELL-sertifikaatti ovat vain muutamat esimerkit. Kuitenkin, ei kaikki niistä ovat sopivia suomalaisille yrityksille. Sen vuoksi, tavoitteena on tuottaa hyvinvoiva-tila konsepti joka on oikaistu suomalaisille toimintamajille. Tutkimuksemme osoittaa suomalaisille työkultuurille sopivat hyvinvointikäytännöt, jotka voivat auttaa työelämän tasapainolle. Hyvinvointiin hyötyjän todistus pitäisi edistää hyvinvointikäytännöt työnantajan, omistajan ja muiden kiinnostuneiden osapuolisen avulla. Tuloksemme esitetään PRRES-konferensissa 21.-24.1.2018 Aucklandissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vitalija Danivska

Tiedote

Toimistoympäristö voi tukea hyvinvointia ja tuottavuutta

31.1.2018

Kun 90 prosenttia yrityksen kustannuksista liittyy työntekijöihin ja työntekijät käyttävät ajastaan 90 prosenttia toimistolla, herää kysymys toimistoympäristön merkityksestä työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden tukijana.

Yliopisto-opettaja Vitalija Danivska (aiemmin Petrulaitiene) Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta nosti melko uuden aiheen esiin kiinteistöalan tutkimuksen kansainvälisessä konferenssissa Uuden-Seelannin Aucklandissa tammikuussa 2018.

Hän osallistui konferenssiin Työsuojelurahaston matkastipendin turvin.

Tutkijan konferenssiesitys käsitteli hyvinvointia toimistossa, sen arviointityökaluja ja markkinoiden kiinnostusta niihin, otsikolla Wellbeing at office – assesment tools and market interest.

Maailmanlaajuisesti kiinnostus toimistoympäristöön ja hyvinvointiin on kasvanut nopeasti. Käytössä on useita hyvinvointiluokitusvälineitä, joista tunnetuimpia ovat Well (2014) ja Fitwel (2017). Yli 1 000 rakennusta maailmalla on sertifioitu näillä välineillä.

Suomessa kiinnostus on Danivskan mukaan ollut vähäisempää mutta kasvussa – lähinnä konsulttipuolella. Rakennusyritykset ovat halukkaita ymmärtämään sitä enemmän. Niiden ja sijoittajien mielestä hyvinvointiluokitus parantaisi lähinnä brändiä. Työnantajayritykset puolestaan näkevät edut lähinnä rekrytointistrategian edistäjänä ja PR-tekona.

Tutkimus vastaanotettiin konferenssissa mielenkiintoisena ja kasvavana uutena aihealueena kiinteistöjen tutkimuksessa.

Tutkimustuloksista on tulossa artikkeli kansainväliseen tiedelehteen, ja laajempi jatkotutkimus seuraa.

Danivska väitteli Aalto-yliopistossa syyskuun lopussa 2018 työympäristöjohtamisen alalta.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://prres2018.nz/