Wellbeing 2nd International Conference 2012, 21.-23.5.2012, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
111312

Hakija
Harri Virolainen

Toteuttaja
Harri Virolainen

Lisätietoja
Harri Virolainen
harri.virolainen@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2011 - 15.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2012

Tiivistelmä

Osallistun 21-23.5.2012 Wellbeing 2nd International Conference konferenssiin, joka järjestetään Iso-Britanniassa. Konferenssissa esitän tutkimuspaperin, mikä käsittelee työhyvinvointi-ohjelmaa. Oman esityksen lisäksi kuuntelen paljon muiden esityksiä.

Konterenssin antia on tarkoitus jakaa eteenpäin, sillä opetan Turun yliopistossa työhyvinvointia ja konferenssiesityksien tuloksia on tarkoitus kertoa eteenpäin opiskelijoille. Lisäksi saan ideoita omiin tuleviin kirjoituksiini ja tutkimuksiini.

Oma esitelmäni käsittelee kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin edistämisen ohjelmaa. Tavoitteena on esitellä ohjelmaa, jonka avulla on mahdollista saada työntekijät tekemään elintapamuutoksia. Konferenssiesitelmä luo pohjaa mahdollisille tuleville tutkimushankkeille. Konferenssiesitelmä on valmiina viimeistään konferenssin aikana 21.5.2012 ja konferenssin kooste on valmiina konferenssin päättymisen jälkeen kesäkuun alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Virolainen

Tiedote

Pysyviin elämäntapamuutoksiin pitkäkestoisella valmennusohjelmalla

15.6.2012

KTT, yliopistonlehtori
Harri Virolainen osallistui Työsuojelurahaston
stipendin turvin 21.–23.5.2012 Manchesterissa Isossa-Britanniassa
järjestettyyn Wellbeing 2nd International Conference 2012
-konferenssiin. Konferenssin teemana oli työhyvinvointi.

Virolainen piti konferenssissa posteriesityksen
holistic work wellbeing program. Esityksen aiheena oli
kokonaisvaltainen työhyvinvointiohjelma, jolla edistetään
työntekijöiden elämäntapamuutoksia.

Suurin osa elämäntapamuutoksista ohjelmassa liittyy
henkilökohtaisiin elintapoihin, kuten liikuntaan, ravitsemukseen ja
lepoon. Ohjelma on työntekijälähtöinen; työntekijä asettaa
itselleen tavoitteet ja miettii toteutuskeinoja yhdessä valmentajan
kanssa. Ohjelma on suhteellisen pitkäkestoinen, yhden vuoden
mittainen, jolloin muutoksista ehtii tulla pysyviä.

Virolainen jatkaa tutkimustyötä aiheen tiimoilta. Kyseessä on
pitkittäistutkimus, ja konferenssissa hän esitteli osatuloksia.

Uusia ideoita ja kontakteja

Virolainen piti konferenssin tieteellistä tasoa hyvänä.
Konferenssi keskittyi rajattuun teemaan, ja tieteellisiä
tutkimuksia sekä erilaisia hankkeita ja malleja esiteltiin useista
eri maista. Lisäksi muutamien yritysten edustajat kertoivat
näkemyksiään ja kokemuksiaan käytännön työhyvinvoinnin
organisoinnista.

Konferenssi antoi perspektiiviä sille, miten Suomi sijoittuu
kansainvälisesti alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
Konferenssissa kävi ilmi, että monia olennaisia tutkimus- ja
kehittämistoimintoja on jo toteutettu Suomessa.

Virolainen opettaa Turun yliopistossa johtamista ja
organisointia sekä erityisesti työhyvinvointia käsitteleviä
teemoja. Hän sai konferenssista uutta sisältöä kursseilleen sekä
lisäpotkua omaan tutkimustyöhönsä. Esimerkiksi vaikuttavuudesta oli
hyvä esitys ja kattava tutkimus, josta olisi mielenkiintoista ja
tarpeen tehdä jatkotutkimuksia.

Konferenssin keskeistä antia oli myös verkostoituminen.
Virolainen tapasi useita suomalaisia tutkijoita ja keskusteli
varsinkin Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa eri teemoista. Hän
oli jo aiemmin aloittanut yhteistyön Työterveyslaitoksen Tampereen
yksikön kanssa. Konferenssin aikana yhteistyömuodoista
keskusteltiin lisää.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.hsl.gov.uk/health-and-safety-conferences/wellbeing-2nd-international-conference-2012.aspx