WORK 2013 – Continuities and Disruptions in Modern Life konferenssi Turussa 21 – 23.8.2013

Hanketiedot

Hankenumero
112250

Hakija
Turun yliopisto Työtieteiden keskus TCLS

Toteuttaja
Turun yliopisto Työtieteiden keskus TCLS

Lisätietoja
Anne Kovalainen
anne.kovalainen@utu.fi

Toteutusaika
1.12.2012 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2012
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
131 700 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Turun yliopiston työtieteiden keskus (Turku Centre for Labour Studies, TCLS) järjestää kansainvälisen tiedekonferenssin WORK- Continuities and Disruptions in Modern Life 21.8.-23.8.2013 Turussa.

Konferenssi on ensimmäinen työtä ja työelämää monitieteisesti lähestyvä kansainvälinen konferenssi Suomessa, ja samalla merkittävä kansainvälinen tutkimusavaus. Konferenssiin odotetaan 150-200 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Konferenssin tavoitteena on esitellä monipuolisesti alan tutkimusta ja edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä.

Kohderyhminä ovat työn ja työelämän tutkijat ja asiantuntijat.

Konferenssi rakentuu keynote-puheenvuoroista ja työryhmistä.

Työryhmät kattavat laajasti työn ja työelämän tutkimusta mm. työelämän murrosta, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, työelämän monikulttuurisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia, työn ja yrittäjyyden yhteyksiä sekä työlainsäädäntöä.

Abstraktikooste julkaistaan konferenssin jälkeen verkkosivuilla http://www.work2013.utu.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kovalainen

Tiedote

Monitieteiselle työelämän tutkimuskonferenssille tilausta

15.9.2013

Monitieteiselle työn ja työelämän tutkimuskonferenssille on
myönteisen palautteen perusteella selvä tilaus myös jatkossa. Näin
toteavat Turussa elokuussa 2013 järjestetyn monitieteisen
kansainvälisen työn ja työelämän konferenssin järjestäjät.
Tapahtumasta aiotaan tehdä kahden vuoden välein toistuva merkittävä
kansainvälinen tiedetapahtuma.

Work 2013 -konferenssin järjesti Turun yliopiston työtieteiden
keskus. Työsuojelurahasto tuki tapahtuman järjestämistä tiedotus-
ja koulutusmäärärahalla.

Konferenssi oli ensimmäinen työtä ja työelämää monitieteisesti
lähestyvä kansainvälinen konferenssi Suomessa, ja samalla
merkittävä kansainvälinen tutkimusavaus. Osallistujia oli yhteensä
221 henkilöä 23 eri maasta.

Konferenssi esitteli monipuolisesti tutkimusta ja edisti
kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä.
Konferenssi rakentui keynote-puheenvuoroista ja
työryhmätyöskentelystä. Kohderyhminä olivat työn ja työelämän
tutkijat ja asiantuntijat.

Ensimmäisen päivän pääpuhujana oli professori
Steven Vallas Northeastern yliopistosta USA:sta.
Muina puhujina olivat professori
Jill Rubery Manchesterin yliopistosta Englannista,
professori
Silvia Gherardi Trenton yliopistosta Italiasta
sekä professori
Jussi Vahtera Turun yliopistosta.

Työryhmät kattoivat laajasti työn ja työelämän tutkimuskenttää
muun muassa työelämän murroksesta, työn ja perhe-elämän
yhteensovittamisesta, työelämän monikulttuurisuudesta,
työterveydestä ja työhyvinvoinnista, työn ja yrittäjyyden
yhteyksistä, teorian asemasta työelämän tutkimuksessa sekä
työlainsäädännöstä.

Konferenssista tiedotettiin laajasti tiedotusvälineille,
työmarkkinajärjestöille, koti- ja ulkomaisille yliopistoille ja
tutkimuslaitoksille sekä organisaattoreiden verkostoille.

Abstraktikooste julkaistiin sekä konferenssiosallistujille
jaettuna painettuna kirjana, usb-tikulla että konferenssin jälkeen
kotisivuilla.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ajankohtaista/uutiset/Sivut/WORK-2013-konferenssi-.aspx