Work, Employment & Society Conference 2010, 7.-9.9.2010, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
110436

Hakija
Hanna Sutela

Toteuttaja
Hanna Sutela

Lisätietoja
Hanna Sutela
hanna.sutela@stat.fi

Toteutusaika
15.11.2010 - 15.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 014 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2010

Tiivistelmä

Osallistuin 7.9.-9.9.2010 British Sociological Associationin Bightonin yliopistossa järjestämään kolmipäiväiseen Work, Employment & Society -konferenssiin. Konferenssiin teemana oli ”Managing Uncertainty: A New Deal?”.

Tekeillä olevaan väitöskirjaani liittyvä esitykseni ”Transition to parenthood among Finnish temporary and permanent employees” oli hyväksytty konferenssiin. Lisäksi olin päässyt mukaan konferenssia edeltävään päivän mttaiseen tohtoriopiskelijoiden työpajaan (6.9), johon oli valittu 12 väitöskirjan tekijää. Esittelin työtäni myös siellä.

Ensisijaiset tavoitteeni matkalle olivat saada palautetta ja ideoita erityisesti tekeillä olevaa väitöskirjaani koskien, kuulla muualla tehdystä aihepiiriä koskevasta tutkimuksesta sekä luoda yhteyksiä näihin mahdollisiin muihin tutkijoihin. Nämä tavoitteet toteutuivat paremmin kuin hyvin: molemmat esitykseni herättivät kiinnostusta, sain niistä mukavasti palautetta, sain ylipäänsä konferenssista ja muiden esitysten kuuntelusta oman työni kannalta hyödyllisiä ideoita sekä tutustuin muutamiin muihin saman aihepiirin – työn epävarmuduen ja perheellistymisen – parissa työskentelevään eurooppalaiseen tutkijaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Sutela

Tiedote

Sosiologit tutkivat epävakaan talouden huonoja seuraamuksia

15.11.2010

Hanna Sutela osallistui 7.–9. syyskuuta 2010
brittien sosiologiyhdistyksen konferenssiin, jossa paneuduttiin
talouden epävarmuuteen. Teema viittasi vuoden 2008 finanssikriisin
seurauksiin: epätasa-arvon lisääntymiseen sekä julkisen velan ja
työttömyyden kasvuun. Konferenssi järjestettiin Brightonin
yliopistossa. Työsuojelurahasto tuki Sutelan matkaa
Isoon-Britanniaan stipendillä.

 

Päivä ennen konferenssia järjestettiin tohtoriopiskelijoiden
työpaja. Sutela oli yksi siihen hyväksytyistä 12 väitöskirjan
tekijästä. Kukin opiskelija esitteli puolessa tunnissa työnsä, jota
professorit kommentoivat. Sutelan mielestä työtapa oli hyödyllinen,
sillä myös kollegoiden töiden kommenteista pystyi oppimaan paljon.

 

Sutelan työtä kommentoineet neljä professoria pitivät työtä
mielenkiintoisena. Etenkin tutkimusasetelmaa, jossa survey- eli
kyselytutkimukseen oli yhdistetty rekisteritietoja, kiiteltiin.
Sutela kertoo saaneensa esitystä seuranneista kysymyksistä ja
kommenteista paljon hyödyllisiä ideoita. Työpajassa lisäksi kaksi
WES-lehden toimittajaa opastivat, kuinka kirjoittaa hyvä artikkeli.

 

Perheellistyminen väitöskirjan aiheena

 

Työryhmät oli järjestetty 16 linjaan. Sutela käsitteli
suomalaisten osa-aikaisten ja täysiaikaisten työntekijöiden
perheellistymistä. Koska puolentoista tunnin työpajassa oli vain
kaksi esitystä, molempien esitysten käsittelyyn oli hyvin aikaa.
Sutelan esitys herätti paljon keskustelua, josta Sutela kertoo
rohkaistuneensa.

 

Sutela arvioi työryhmän esitykset poikkeuksellisen hyviksi.
Erityisesti häntä ilahdutti, että hankkeista monilla oli
yhtymäkohtia hänen työnsä teemaan eli työn epävarmuuteen ja
perheellistymiseen. Niinpä hän sai solmittua yhteyksiä aiheen
tutkijoihin. Aihetta tutkitaan niin Hollannissa, Saksassa,
Italiassa kuin Isossa-Britanniassa.

 

Sutela haki Brightonista etenkin palautetta ja ideoita tekeillä
olevaan väitöskirjaansa. Lisäksi hän halusi kuulla aihepiiristä
tehdystä tutkimuksesta ja luoda yhteyksiä muihin tutkijoihin.
Tavoitteet toteutuivat stipendiaatin mukaan paremmin kuin
hyvin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen