Work, Stress, and Health 2013 conference: Protecting and Promoting Total Worker Health, 16. – 19.5. 2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113141

Hakija
Piia Seppälä

Toteuttaja
Piia Seppälä

Lisätietoja
Piia Seppälä
piia.seppala@ttl.fi

Toteutusaika
14.5.2013 - 1.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 346 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2013

Tiivistelmä

Minulla on suullinen esitys “Interpreting Longitudinal Surveys: The Balance of Change and Stability in Organizational Life” -symposiumissa,
Work, Stress, and Health 2013 -kongressissa, missä esittelen työn imun pysyvyyden tasapainomallia.

Tavoitteena on esitellä Suomessa tehtävää työn imu -tutkimusta ja saada kehitysehdotuksia kansainvälisiltä tutkijakollegoilta. Lisäksi tavoitteenani on verkostoitua aihepiirin keskeisimpien tutkijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia Seppälä

Tiedote

Ajankohtaista työhyvinvoinnista ja -pahoinvoinnista

1.8.2013

Työterveyslaitoksen tutkija, PsM
Piia Seppälä osallistui kansainväliseen
konferenssiin Work, Stress and Health 2013: Protecting and
Promoting Total Worker Health. Työn, stressin ja työntekijän
terveyden suojelemiseen ja edistämiseen pureutunut konferenssi
järjestettiin Los Angelesissa, Yhdysvalloissa, 16.–19. toukokuuta
2013.

Työsuojelurahasto tuki Seppälän konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Seppälä esitteli suullisessa esityksessään työn imun ja
voimavarojen välistä vuorovaikutussuhdetta, kun molempien
käsitteiden pysyvyys oli kontrolloitu. Esityksen otsikko oli
Stability and Change of Work Engagement and Job Resources: A
Seven-Year Three-Wave Follow-Up.
Muut kirjoittajat olivat
Jari Hakanen,
Saija Mauno,
Riku Perhoniemi,
Asko Tolvanen ja
Wilmar Schaufeli.

Seppälä keskittyy tutkimustyössään positiivisen työpsykologian
käsitteisiin. Hän väitteli työn imusta 16. elokuuta 2013 (TSR
112330).

Kongressissa esiteltiin paljon työpahoinvointiin liittyvää
tutkimusta. Seppälän mukaan oli  hyödyllistä päästä kuulemaan,
mikä työpahoinvointitutkimuksessa on tällä hetkellä ajankohtaista.
Teoreettiset mallit ja tilastolliset menetelmät ovat kuitenkin
molemmissa näkökulmissa pitkälti samoja.

Keskeisimpänä konferenssin antina Seppälä pitää oivallusta
siitä, että työpsykologiassa hyödynnettävissä teoreettisissa
malleissa mahdollisia sekoittavia tekijöitä otetaan huomion varsin
vähän. Hän uskoo hyödyntävänsä tulevaisuudessa erilaisia
teoreettisia lähtökohtia tutkimuksessaan.

Seppälä tutustui muutamiin kansainvälisiin jatko-opiskelijoihin,
joiden kanssa hän arvelee syntyvän yhteistyötä. Työn imu
-tutkimusta tehdään vielä varsin vähän, ja siksi on äärimmäisen
tärkeää verkostoitua muiden aiheen tutkijoiden kanssa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.apa.org/wsh

Piia Seppälän väitöskirjatyö: Work Engagement. Psychometrical, Psychosocial, and Psychophysiological Approach. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112330