Work, Stress, and Health 2013, Protecting and Promoting Total Worker Health, 16. – 19.5.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113192

Hakija
Pauliina Mattila-Holappa

Toteuttaja
Pauliina Mattila-Holappa

Lisätietoja
Pauliina Mattila-Holappa
pauliina.mattila-holappa@ttl.fi

Toteutusaika
14.5.2013 - 17.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 328 euroa

Tulokset valmistuneet
17.6.2013

Tiivistelmä

Kongressimatka Work, Stress, and Health 2013, Protecting and Promoting Total Worker Health, 16. – 19.5.2013, Yhdysvallat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Mattila-Holappa

Tiedote

Organisaatiomuutos satuttaa etenkin heikoimpia

17.6.2013

Työterveyslaitoksen tutkija
Pauliina Mattila-Holappa päättelee, että
mielenterveys ennen organisaatiomuutosta vaikuttaa suuresti
mielenterveyden kehitykseen organisaation muutosaikana. Hän
havaitsi yhteyden, kun tutki organisaatiomuutosten vaikutuksia
hyvinvointiin ja terveyteen. Mattila-Holappa esitteli tuloksia Los
Angelesissa, jossa järjestettiin työterveyden kongressi 16.–19.
toukokuuta 2013. Työsuojelurahasto tuki Mattila-Holapan
Amerikan-matkaa stipendillä.

Laajan näytön perusteella tiedetään, että organisaatiomuutokset
heikentävät hyvinvointia ja terveyttä. Työsuojelurahaston Suomen
osalta rahoittaman Psychological Health and Well-being in
Restructuring -hankkeen (TSR 109395) tulokset viittaavat siihen,
että organisaatiomuutokset heikentävät etenkin ennestään
heikkoja.

Mattila-Holapan kongressissa esittelemä tutkimus osoittaa, että
työntekijöiden itsensä ennen fuusiota arvioima heikko mielenterveys
ennustaa sekä koettua aseman heikentymistä että myöhempää
psyykenlääkkeiden käyttöä työntekijöillä, jotka eivät aiemmin ole
niitä käyttäneet. Vastaavasti hyvä mielenterveys ennen fuusiota
ennustaa koettua aseman parantumista fuusioaikana ja hyvää
myöhempää mielenterveyttä.

Esitellyssä tutkimuksessa on yhdistetty kyselylomakkeiden
tuloksia rekisteritietoon lääkkeiden käytöstä. Tutkimus on
tarkoitus julkaista tänä vuonna kansainvälisessä tieteellisessä
lehdessä. Mattila-Holapan lisäksi kirjoittajat ovat
Karina Nielsen,
Krista Pahkin,
Aki Koskinen,
Anne Kouvonen,
Marianna Virtanen ja
Ari Väänänen.

Mattila-Holappa sopi kongressissa jatkoyhteydenpidosta monen
tutkijan kanssa, jotka tutkivat samoja asioita kuin hän itse.

Tutkija arvioi, että osittain välttämättömät organisaatiomuutokset
korostuvat nyt työelämässä. Muutoksen tutkimuksessa kasaantuu
tietoa siitä, miten minimoida muutosten hyvinvointihaittoja.
Mattila-Holappa yrittääkin jakaa hankkimaansa tietoa, kun kouluttaa
työterveyspsykologeja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.apa.org/wsh