Work Well-being and Wealth – Active Ageing at Work

Hanketiedot

Hankenumero
112064

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mikko Härmä
mikko.harma@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 28.10.2013

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2012
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
258 030 euroa

Tulokset valmistuneet
28.10.2013

Tiivistelmä

Työterveyslaitos järjestää ”Work, Well-being and Wealth: Active Ageing at Work” – kongressin (WWW) 26.-28.8.2013 Helsingissä yhteistyössä alan eurooppalaisten tieteellisten järjestöjen ja organisaatioiden sekä suomalaisten työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa (Tuottavuuden Pyöreä Pöytä).

Kongressin tavoitteena on tuoda alan tutkijat, asiantuntijat ja T&K -verkostot Suomeen teemana työurien jatkamiseen, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvä tuorein tieto, haasteet ja ratkaisut. Kongressi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden eurooppalaiseen verkostoitumiseen työssämme työurien pidentämisessä sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikaisessa edistämisessä.

Kongressin pääseminaarit ovat:
1. Psychosocial factors supporting the participation in working life
2. Disability prevention and reintegration
3. Integration of young people into working life
4. Midlife work and old age
5. Age, diversity and management of competencies for more sustainable work
6. Economic appraisal of active ageing at work.

Lisätietoa kongressin internet-sivuilla http://www.ttl.fi/www2013

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Härmä

Tiedote

Tuorein tieto työurien pidentämisestä kongressissa

28.10.2013

Työterveyslaitos järjesti Work, Well-being and Wealth
-kongressin Helsingissä 26.–28. elokuuta 2013. Tilaisuus keräsi
yhteen kotimaiset ja ulkomaiset tutkijat ja asiantuntijat. Teemana
oli työurien jatkamiseen sekä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden
edistämiseen liittyvä tuorein tieto.

Työsuojelurahasto rahoitti kongressin järjestämistä tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

Kongressiin osallistui 203 henkilöä 29 maasta.

Huipputason pääluennoissa professori
Mika Kivimäki käsitteli psykososiaalisten
tekijöiden vaikutusta työssä jatkamiseen (TSR
109394) ja professori
Hans Martin Hasselhorn Saksasta kertoi työn
vaikutuksesta vanhuusiän terveyteen ja toimintakykyyn. Professori
Emile Tompa Kanadasta valotti työntekijöiden
terveyteen ja työhyvinvointiin panostamisen positiivisia
taloudellisia vaikutuksia.

Pääluentojen lisäksi kongressissa pidettiin 24 muuta
kutsuesitystä. Vapaina esityksinä toteutui 36 suullista esitystä ja
31 posteria. Kongressiin lähetettiin 127 abstraktia. Lisäksi
järjestettiin kolme seminaaria ja työpajaa.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.ttl.fi/www2013