WORK2015 – New Meanings of Work, TCLS at Turku School of Economics University of Turku, 19.-21.8.2015, Turku

Hanketiedot

Hankenumero
115254

Hakija
Aura Nortomaa

Toteuttaja
Aura Nortomaa

Lisätietoja
Aura Nortomaa
aura.nortomaa@helsinki.fi

Toteutusaika
19.8.2015 - 31.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
460 euroa

Kokonaiskustannukset
700 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2015

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään psykologisen soveltuvuusarvioinnin hyödyllisyyttä osana papiksi hakeutuvien rekrytointia. Pappien ammattiryhmä on työpsykologisessa tutkimuksessa aliedustettu, vaikka ryhmä kohtaa yhtä aikaa kaksi keskeistä yhteiskunnallista muutosprosessia: työn muuttumisen silpputyöksi sekä uskonnollisuuden murroksen. Tarkan rekrytoinnin varmistaminen on vaativassa tilanteessa erityisen oleellista.

Soveltuvuusarvioinnin hyödyllisyyttä selvitetään väitöstutkimuksessa kolmesta näkökulmasta: hyödyllisyys hakijalle ammatillisen kasvun välineenä, hyödyllisyys työnantajalle hakijan arvioinnin välineenä sekä soveltuvuustulosten kyky ennustaa alalle päätymistä, alanvaihtoa ja työhyvinvointia. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa soveltuvuustiedon käyttöä osana teologian opiskelijoiden ammatillista kasvua sekä kirkon rekrytointiprosessia. Tätä kautta tutkimus pyrkii edistämään työhyvinvointia, vähentämään alanvaihtoa ja pidentämään työuria. Tutkimus tuottaa tietoa myös rekrytoinnin ja soveltuvuusarviointimenetelmien yleiseen kehittämiseen.

Väitöskirjan aineistoina ovat 1) soveltuvuusarviointiaineisto vuosilta 2006-2010 (n=718), 2) seuranta-aineisto vuodelta 2012 (n=316, 44%), sekä 3) työnantajan eli hiippakuntien edustajilta (n=27, vastausprosentti 45%) kerätty laadullinen aineisto vuodelta 2014. Tutkimuksessa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Poikkitieteellisessä WORK-konferenssissa esitellään väitöstutkimuksen tuloksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aura Nortomaa

Tiedote

Pappien työalan murroksesta lisää tietoa

31.8.2015

Papit ovat malliesimerkki ammattiryhmästä, jonka työ on suuressa murroksessa ja jonka työhyvinvointiin jo rekrytoinnista alkaen olisi syytä kiinnittää tarkkaa huomiota.

Papit ovat kuitenkin työpsykologisessa tutkimuksessa selvästi aliedustettu ryhmä. Psykologi, tohtorikoulutettava Aura Nortomaa Helsingin yliopistosta paikkaa tätä tietämyksen puutetta.

Hänen loppuvaiheessa oleva artikkeliväitöskirjansa käsittelee pappien soveltuvuustutkimuksia, rekrytointia ja työhyvinvointia. Monitieteinen seurantatutkimus sijoittuu työpsykologian ja kirkkososiologian rajapintaan.

Nortomaa korostaa, että kirkko on suuri työnantaja ja sen työntekijät keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia, joten kirkon työn muutos koskee laajasti myös suomalaista yhteiskuntaa. Kirkon työntekijöiden valtakunnalliset rekrytointikäytännöt ovat kauaskantoinen asia.

Nortomaa esitteli tutkimustaan monitieteisessä Work2015-konferensssissa, joka järjestettiin Turun yliopistossa elokuussa 2015. Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

Alustavien analyysien mukaan teologian opiskelijoiden soveltuvuustuloksilla on joitain yhteyksiä myöhempään pappisvihkimykseen: kokonaissoveltuvuuden arvosana ja eräät persoonallisuuspiirteet erosivat papiksi vihittyjen ja muiden kesken.

Papin työuran alkuvaiheen alanvaihtoa soveltuvuustulokset ennustivat heikommin. Esitellyt tulokset olivat alustavia ja vaativat vielä lisäanalyyseja muun muassa taustamuuttujien huomioon ottamiseksi.

Nortomaa verkostoitui konferenssissa ja sai ideoita väitöskirjan jälkeiseen post doc -vaiheeseen.

Hän myös tuli entistä vakuuttaneemmaksi työhyvinvointiongelmien sosiologisesta tasosta. Esimerkiksi burnoutiin ei voi suhtautua ensisijaisesti yksilön psykologisena ongelmana. Työhyvinvoinnin ongelmia pitäisi hoitaa yhteisön ja yhteiskunnan, ei yksilötason interventioiden kautta.
 
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Nortomaa, A. (2013). Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimukseen osallistuneiden näkemykset soveltuvuustutkimusten hyödyllisyydestä. Teoksessa Niemelä, K. & Salminen, V-M. (toim.) Teologiksi kasvamassa. Koulutusalan valinta, opiskeluprosessi ja ammattiin suuntautuminen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 118. Kirkon tutkimuskeskus, Tampere 2013. (158-182)

Esitys pohjautuiAura Nortamaan loppuvaiheessa olevaan väitöskirjatutkimukseen.Artikkeliväitöskirjaan kuuluvista artikkeleista seuraavista ontällä hetkellä saatavilla julkaisutiedot:

Nortomaa, A. (accepted). Who are not ordained, and why? Amixed-method analysis of dropped ordination in theEvangelical-Lutheran Church of Finland. International Journal ofPractical Theology.

Tapahtuman verkkosivutwww.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015. http://www.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015/

Abstrakti Becoming and staying a pastor in the age of changing workand changing religion: How does psychological assessment ofstudents of theology predict later ordination and turnover? 2015. Avaa