WORK2019 – Real Work in the Virtual World 14.8.-16.8.2019, Helsinki

Hanketiedot

Hankenumero
190171

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Anne Kovalainen
anne.kovalainen@utu.fi

Toteutusaika
18.2.2019 - 30.11.2019

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
16 500 euroa

Kokonaiskustannukset
193 781 euroa

Tulokset valmistuneet
29.1.2020

Tiivistelmä

WORK2019- konferenssi on järjestyksessään neljäs Turun yliopiston työtieteiden keskuksen, TCLS:n järjestämä työtä ja työelämää monitieteisesti lähestyvä kansainvälinen tiedekonferenssi Suomessa. Konferenssin teemana on Real Work in the Virtual World. Konferenssi tarkastelee digitalisaation vaikutusta työelämään ja työn järjestämiseen moniulotteisesti haasteineen ja edellytyksineen tarjoten välineitä mm. johtamisen, työhyvinvoinnin, työelämän eriarvoisuuden kysymyksiin ja tuottavuuden kehittämiseen. Organisaatioiden menestymisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat osaava työvoima ja osaamisen päivittäminen. Finlandiatalolla pidettävä konferenssi rakentuu kansainvälisesti tunnustettujen plenaristien puheenvuoroihin (mm. professorit Allison Pugh, US ja Valerio De Stefano, BE) ja tutkijoiden esityksiin temaattisesti vaihtelevissa 25:ssä työryhmässä. Konferenssiin odotetaan 300-400 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Konferenssin tavoitteena on esitellä teeman alla monipuolisesti työn ja työelämän uusinta tutkimusta ja edistää tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä ja verkottumista. Konferenssin yhteydessä järjestetään myös suomenkielinen, yleisölle avoin seminaari. Vaikuttavuus mm. tiedon levityksen ja soveltamisen kautta., ml. e-abstraktikirja.

Kohderyhminä ovat tutkijoiden ja asiantuntijat lisäksi päättäjät ja organisaatioiden edustajat.

Pääjärjestäjän, TCLS:n ohella konferenssin mahdollistajina ovat toimineet Työterveyslaitos, SWiPE- konsortiohanke (SA) sekä rahoittajat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kovalainen

Tiedote

WORK2019 - Todellinen työ virtuaalisessa maailmassa

29.1.2020

Tiivistelmä

Kansainvälinen WORK2019-konferenssi järjestettiin neljättä kertaa 14.–16. elokuuta 2019 Finlandia-talolla ja Kansallismuseossa Helsingissä. Konferenssin teema ”Todellinen työ virtuaalisessa maailmassa” kokosi yhteen yli 300 kansainvälistä tutkijaa ja asiantuntijaa. Konferenssin pääpuhujat, kuusi kansainvälistä alan huippututkijaa, valottivat kukin työelämän, työn ja talouden uusimpia kehityssuuntia, joilla on vaikutuksensa myös suomalaiseen työelämään. Konferenssin aikana kuultiin puheenvuoroja mm. alustataloudesta, työn automaatiosta sekä digitaalisista keikkatöistä. Konferenssissa kuultiin lisäksi noin 200 tutkimusesityksiä yli 20 työryhmässä.

Tausta

Kansainvälinen WORK-konferenssi on perustettu 2013 Turun yliopistossa, monitieteisen ja ilmiölähtöisen työelämätutkimuksen tarpeisiin. Tavoitteena oli kansainvälisesti kiinnostava konferenssi, jonka teemat houkuttelevat sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkijoita ja samalla lisäävät monitieteistä ja relevanssiltaan korkeaa tutkimustiedon vaihtoa. Järjestäjinä 2019 olivat SWiPE (STN-konsortio, www.smartworkresearch.fi), Turun yliopiston Työtieteiden keskus (TCLS) ja Työterveyslaitos.

Aineisto

Kolmipäiväinen konferenssi koostui kuuden kansainvälisesti ansioituneen plenaristin esityksistä sekä n. 200 työn ja työelämätutkimuksen esittelyistä 23:ssa eri teemaisessa työryhmässä. Konferenssiesityksistä julkaistiin e- abstraktikirja (ISBN 978-951-29-7708-6). Kirja löytyy konferenssin kotisivulta www.work2019.fi.

Tulokset ja johtopäätökset

Kalifornian yliopiston professori Martin Kenney pohti alustayritysten valtaa ja vallan kasautumista globaaleille alustatalousyrityksille. Professori Lilly Irani tarkasteli innovaatioiden sisältämää näkymätöntä työtä, Vili Lehdonvirta kertoi OII Oxfordin alustatyötutkimuksista, professori Allison Pugh digitaalisesta palvelujärjestelmästä USA:ssa, professori Valerio de Stefano tekoälyn työlainsäädännöllisistä haasteista sekä Ilana Gershon siitä, muuttaako brändäys meidät kaikki yrittäjiksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssin teema, Real Work in the Virtual World, toi uutuusarvona esille mm. sen missä määrin innovaatiot pitävät sisällään ns. näkymätöntä, todellista työtä, jota tehdään usein muualla kuin innovaation loppukehittäjän työssä. Edelleen konferenssin pääpuhujat toivat esille alustatalouden monet muodot ja tulevaisuuden merkittävät vaikutukset. Tuloksilla on suuri sovellettavuus kun suunnittellaan esimerkiksi työelämän kehittämistä, elinikäistä oppimista ja asiantuntijataitojen uudistamista.

Aineisto

Real Work in the Virtual World. Abstract book. WORK 2019 14-16 August | Helsinki, Finland

ISBN 978-951-29-7708-6 (e-book) Avaa

Konferenssipäivien kooste Avaa