WORK2023 – Digitaalinen kapitalismi: riskit ja mahdollisuudet

Hanketiedot

Hankenumero
230115

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Marja Rautajoki
mainrau@utu.fi

Toteutusaika
16.2.2023 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2023
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
105 499 euroa

Tulokset valmistuneet
3.1.2024

Tiivistelmä

WORK2023 Digitaalinen kapitalismi: riskit ja mahdollisuudet on kuudes Turun yliopiston työtieteiden keskuksen järjestämä työn ja työelämän monitieteinen kansainvälinen tiedekonferenssi Suomessa. Konferenssi järjestetään hybridinä Turun yliopistossa ja konferenssialustalla. Ohjelma rakentuu tunnustettujen kansainvälisten keynote-puhujien ja tutkijoiden esityksiin. Konferenssin tavoitteena on edistää tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä, verkottumista sekä tutkimustiedon disseminaatiota.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Rautajoki

Tiedote

WORK2023 Digitaalinen kapitalismi: Riskit ja mahdollisuudet

3.1.2024

Tiivistelmä

Sarjassaan kuudes kansainvälinen monitieteinen WORK2023-konferenssi järjestettiin hybridinä Turun yliopistossa ja virtuaalisella OA–konferenssialustalla 23.-25.8.2023. Konferenssin teema, Digital Capitalism: Peril and Possibilities, Digitaalinen kapitalismi: Riskit ja mahdollisuudet, kokosi yhteen 200 tutkijaa ja asiantuntijaa 29:sta eri maasta. Konferenssin pääpuhujat, neljä kansainvälistä huippututkijaa, käsittelivät teknologian monitahoisia vaikutuksia työhön ja työsuhteisiin, epävarman työn, eriarvoisuuden ja palkattoman työn välisiä suhteita sekä työtä välittävien alustojen ja alustatyön välisiä valtasuhteita ja työn säätelyä. Pääpuhujien esitysten lisäksi konferenssissa kuultiin 130 tutkimusesitystä 18:ssa monitieteisessä työryhmässä.

Tausta

Kansainvälinen WORK-konferenssi on perustettu 2013 Turun yliopistossa, monitieteisen ja ilmiölähtöisen työelämätutkimuksen tarpeisiin. Tavoitteena oli kansainvälisesti kiinnostava konferenssi, jonka teemat houkuttelevat sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkijoita ja samalla lisäävät monitieteistä ja relevanssiltaan korkeaa tutkimustiedon vaihtoa. Järjestäjinä 2023 olivat Turun yliopiston Työtieteiden keskus (TCLS) yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa.

Aineisto

Konferenssissa kuultiin neljän kansainvälisen huippututkijan keynote-esitykset sekä viiden kansainvälisesti ansioituneen tutkijan paneeli. Tämän lisäksi konferenssissa pidettiin 130 työn ja työelämätutkimuksen esittelyä 18:ssa eri teemaisessa työryhmässä. Konferenssista julkaistiin e-abstraktikirja: WORK2023 Digital Capitalism: Peril and Possibilities, ISBN: 978-951-29-9377-2. Kirja on julkaistu https://work2023.fi/ sekä TY:n julkaisujärjestelmässä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9377-2

Tulokset ja johtopäätökset

Alex J. Wood (Bristolin yo) esitteli digitaalisten alustojen valtaa ja vaikutusta työntekijän asemaan ja työsuhteiden vakauteen. Virginia Doellgast (Cornellin yo) esitteli työmarkkinoiden ja työehtosopimustoimijoiden välisiä suhteita, eriarvoisuuden lisääntymistä ja muutoksia työn laadussa. Valeria Pulignano (KU Leuven) puhui epävarman työn, eriarvoisuuden ja palkattoman työn välisistä suhteista. Niels van Doorn (Amsterdamin yo) esitteli miten valta muokkaa ja säätelee alustoilla tehtävää työtä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssin teema, Digital Capitalism: Peril and Possibilities, toi uutuusarvona esille sen, miten teknologioilla on valta mahdollistaa kehitys, tarjota parannuskeinoja ja tuoda esiin kestävän kehityksen ja samanarvoisuuden mekanismeja. Eri muodoissaan ne voivat myös luoda, lisätä ja edistää erilaista eriarvoisuutta työelämässä. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa työelämän kehittämisessä, muutosresilienssin vahvistamisessa sekä tulevaisuuden työelämän uudistamistarpeiden tunnistamisessa.

Aineisto

Abstract Book.Work 2023. 23.-25.8.2023. Loppuraportti. Turun yliopisto.
ISBN: 978-951-29-9377-2 Avaa

Konferenssikooste Avaa