XII ISLC International Studying Leadership Conference, 14.-16.12.2013, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
114026

Hakija
Tuukka Kostamo

Toteuttaja
Tuukka Kostamo

Lisätietoja
Tuukka Kostamo
tuukka.kostamo@aalto.fi

Toteutusaika
12.12.2013 - 15.1.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 045 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2015

Tiivistelmä

Apuraha on haettu 12. kerran järjestettävään ISLC (International Studying Leadership Conference) -konferenssiin osallistumiseen. Tämä suhteellisen pieni, vuosittain noin 50-100 osallistujan konferenssi järjestetään vuonna 2013 Roomassa. Konferenssi kerää yhteen johtajuuden tutkijoita erityisesti Euroopasta ja keskittyy pääasiassa tulkinnalliseen johtajuustutkimukseen.

Apurahan hakija esittelee konferenssissa paperin otsikolla ”Leadership and practices – An ethnographic study of supervisory work in a Finnish logistics centre”. Fenomenologiasta ammentavassa paperissa tarkastellaan johtajuutta käytäntöjen kautta. Tämä johtajuustutkimuksessa uusi tarkastelutapa keskittyy niihin todellisiin käytäntöihin, joiden kautta johtajuus organisaatioissa rakentuu.

Paperissa tarkastellaan, miten työnjohtajien työskentelykäytännöt tuottavat johtajuuden organisaatiossa. Paperissa esitetään, että käytännön työelämässä useat erilaiset työskentelykäytännöt muodostavat käytäntöjen verkostoja. Näiden verkostojen tuottamat johtajuushetket muodostavat yhdessä organisaation jäsenille kokemuksen tietynlaisesta johtajuudesta (kuten autoritäärisestä tai yhteisöllisestä johtajuudesta). Käytäntöihin keskittyminen nostaa johtajuusilmiöstä esiin merkittäviä, ei pelkästään yksilöistä ja heidän toiminnastaan johtuvia piirteitä. Paperia kaavaillaan lähetettäväksi konferenssin jälkeen yhteen konferenssiin läheisesti liittyvään tieteelliseen aikakausjulkaisuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuukka Kostamo

Tiedote

Johtajuus syntyy tekemishetkessä

15.1.2015

Aalto-yliopiston jatko-opiskelija
Tuukka Kostamo osallistui johtajuustutkijoiden
konferenssiin, joka järjestettiin Roomassa 14.–16. joulukuuta 2013.
Hän esitteli työnjohtajatutkimusta, jossa korostuu se, että
käytännön toimet tuottavat johtavuuden organisaatioissa. Siispä
johtajuutta on tutkittava työelämän todellisena toimintana.
Työsuojelurahasto tuki Kostamon matkaa stipendillä.

Kostamo ja tutkija
Jouni Virtaharju olivat laatineet artikkelin
työkäytäntöjen muutoksesta. Työn alkuhavainto oli se, että
työnjohtajat ratkoivat ongelmia aktiivisesti, työntekijät
passiivisesti. Kostamo yleistää, että johtajuus muodostuu
tällaisista käytännön johtajuushetkistä ja niiden tulkinnoista.

Kun työnjohtajat ja työntekijät eivät muulloin kohdanneet,
työnjohtajat nähtiin itsevaltaisina toimijoina, heihin
suhtauduttiin varauksella ja heidän odotettiin ratkaisevan
työntekijöiden ongelmat. Tällöin organisaatiossa sekä yhteistyö
että työilmapiiri kärsivät.

Sen sijaan viimeisenä tutkimusvuonna työnjohtajat ja työntekijät
kohtasivat toisensa monen syyn takia, jotka loivat erilaisia
johtajuushetkiä. Tämä monimuotoistuminen teki johtamisesta aiempaa
yhteisöllisempää – ja yhteistyö sekä työilmapiiri paranivat.

Kostamon mukaan tutkimus opastaa, että johtajuutta ei kannata
kehittää keskittymällä esimerkiksi vain työnjohtajien koulutukseen.
Pitää pyrkiä kokonaisvaltaiseen organisaation toiminnan
ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Avaa

Avaa