XV International Conference on Environmental Ergonomics, 11-15.2.2013, Uusi-Seelanti

Hanketiedot

Hankenumero
113009

Hakija
Juha Oksa

Toteuttaja
Juha Oksa

Lisätietoja
Juha Oksa
juha.oksa@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2013 - 31.3.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 400 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2013

Tiivistelmä

XV International Conference on Environmental Ergonomics järjestetään Quuenstownissa, Uudessa Seelannissa 11-15.2.2013. Kokous keskittyy ympäristökuormitustekijöiden, kuten kylmä ja kuuma, akuutteihin ja kroonisiin vaikutuksiin työntekijöihin (liitteen 1, sivu 1).
Työsuojelurahaston hankkeessa nro 108339 selvitettiin eri vuodenaikojen vaikutusta korkealla (mastotyö) työtä tekevien fyysiseen kuormittuneisuuteen, toimintakykyyn ja työssä selviytymiseen. Kokouksessa esitellään ko. hankkeen keskeisiä tuloksia. Hankkeen tulosten kansainvälinen julkaisu on käynnissä, hankkeesta kirjoitettu käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi Ergonomics lehdessä ja stipendihaun kohteena olevassa kansainvälisessä XV ICEE kokouksessa. Raportti kokouksen annista on käytettävissä viimeistään 31.03.2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Oksa

Tiedote

Ympäristökuormitusta käsiteltiin kansainvälisessä kokouksessa

31.3.2013

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija
Juha Oksa osallistui viidenteentoista
kansainväliseen ympäristöergonomian kokoukseen, XV International
Conference on Environmental Ergonomics, joka pidettiin
Queenstownissa, Uudessa-Seelannissa 11.–15.2.2013.
Työsuojelurahasto tuki Oksan matkaa stipendillä.

Kokouksessa tarkasteltiin ympäristökuormitustekijöiden, kuten
kylmän ja kuuman, akuutteja ja kroonisia vaikutuksia
työntekijöihin.

Oksa esitteli kokouksessa mastotyötä tekeviä koskevan
tutkimuksen tuloksia. Vuonna 2011 valmistuneessa tutkimuksessa oli
selvitetty eri vuodenaikojen vaikutusta mastotyötä tekevien
fyysiseen kuormittuneisuuteen, toimintakykyyn ja työssä
selviytymiseen (108339).

Esityksessään Oksa kuvasi masto- ja pylvästyöntekijöiden
lihaksiston ja verenkiertoelimistön kuormittumista sekä
lämpökuormittumista eri vuodenaikoina.

Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi Ergonomics-lehdessä vuoden
2013 aikana.

Kokous keskittyi soveltavaan tutkimukseen

Kokouksen tieteellinen taso oli hyvä. Kokous keskittyi
soveltavaan tutkimukseen. Perustutkimukseen liittyviä esitelmiä oli
vain muutamia.

Kokous antoi tiiviissä muodossa tilannekatsauksen Oksan
tutkimusalueelta ja ohjaa hänen omaa tutkimustoimintaansa
täydentämään ja lisäämään muualla maailmassa tehtävää
tutkimusta.

Kokouksessa raportoitiin eri ammattiryhmien fyysisestä
kuormittumisesta, ja tätä tietoa voi hyödyntää suomalaisessakin
työelämässä.

Kokouksessa esiteltiin vesialtistusten fysiologisia vaikutuksia.
Näitä tietoja käytetään tulevissa tutkimuksissa edistämään
lihaksiston palautumista kuormituksesta.

Matkan seurauksena Oksa sai kaksi uutta
tutkijayhteistyökontaktia, toisen Yhdysvaltoihin Thermo Analytics
Inc. -tutkimuslaitokseen ja toisen Ranskaan R&D Engineer
-tutkimuslaitokseen. Molemmissa on kysymys työntekijöiden fyysisen
kuormittumisen tutkimuksesta.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://physed.otago.ac.nz/hosted/icee2013

Tutkimus- ja kehityshanke 108339: Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke/?h=108339