XVIII International World Conference of Sociology. Facing an Unequal World – Challenges for Global Sociology, 13-19.7.2014, Japani

Hanketiedot

Hankenumero
114060

Hakija
Sanna Saksela-Bergholm

Toteuttaja
Sanna Saksela-Bergholm

Lisätietoja
Sanna Saksela-Bergholm
sanna.saksela@helsinki.fi

Toteutusaika
13.7.2014 - 15.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 668 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2014

Tiivistelmä

Tutkija esitelmöi aiheesta: ’Broken Promises. Temporary Labour Migrants’ Experiences of Working Conditions and Social Security in Finland’ kansainvälisessä sosiologian konferenssissa, Japanissa. Esitelmä perustuu TSR:n tutkimushankkeeseen ‘Tilapäisten ulkomaalaisten työntekijöiden kokemukset työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa’, hankenumerot 110380 ja 112078.
Tavoitteenani on saada palautetta alan asiantuntijoilta sekä luoda tutkimusverkostoja.

Esitelmä käsittelee ulkomaalaisten tilapäisten työntekijöiden kokemuksia heidän työehdoistaan ja sosiaaliturvastaan. Tulokset osoittavat, että tilapäisillä ulkomaalaisilla työntekijöillä on heikommat mahdollisuudet vaikuttaa työehtojensa parantamiseen johtuen mm. heikosta kielitaidosta, tiedon puutteesta sekä siitä etteivät kuulu ammattiliittoon. Esitelmässä käsittellään myös ulkomaalaisten korkeastikoulutettujen työntekijöiden vaikeutta neuvotella paremmista työehdoista edellä mainituista syistä sekä siitä, että taustalla on usein pelko työpaikan menettämisestä. Tutkimustuloksissa korostui myös etnisyyteen, sukupuoleen ja luokkaan liittyvät erot suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden välillä. Esitelmä (sekä tulokset ovat valmiita): 13.07.2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Saksela-Bergholm

Tiedote

Tilapäisen työvoiman kokemuksia pohdittiin konferenssissa Japanissa

15.8.2014

Tutkija
Sanna Saksela-Bergholm esitteli kansainvälisessä
konferenssissa tutkimusta, joka käsittelee ulkomaalaisten
tilapäisten työntekijöiden kokemuksia heidän työehdoistaan ja
sosiaaliturvastaan. Tutkimuksen mukaan tilapäisillä työntekijöillä
on heikot mahdollisuudet vaikuttaa asioihin.  

Huonot vaikutusmahdollisuudet johtuvat muun muassa heikosta
kielitaidosta, tiedon puutteesta sekä siitä etteivät he kuulu
ammattiliittoon. Tutkimuksessa pohditaan myös ulkomaalaisten
korkeastikoulutettujen työntekijöiden vaikeutta neuvotella
paremmista työehdoista sekä siitä, että taustalla on usein pelko
työpaikan menettämisestä. Tutkimustuloksissa korostuivat myös
etnisyyteen, sukupuoleen ja luokkaan liittyvät erot suomalaisten ja
ulkomaalaisten työntekijöiden välillä.

Saksela-Bergholm sai konferenssissa rakentavaa palautetta
tutkimuksestaan. Hän tutustui muun muassa japanilaisiin ja
kreikkalaisiin tutkijakollegoihin.

XVIII International World Conference of Sociology, Facing an
Unequal World – konferenssi pidettiin Japanissa heinäkuussa 2014.
Työsuojelurahasto tuki tutkijan osallistumista konferenssiin.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.isa-sociology.org/congress2014

110380. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110380

112078. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=112078