XVIII ISA World congress of sociology 13 – 19.7.2014, Japani

Hanketiedot

Hankenumero
114171

Hakija
Petteri Eerola

Toteuttaja
Petteri Eerola

Lisätietoja
Petteri Eerola
petteri.eerola@uta.fi

Toteutusaika
13.7.2014 - 19.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 000 euroa

Tulokset valmistuneet
19.8.2014

Tiivistelmä

Osallistun Yokohamassa, Japanissa 13.-19.7.2014 järjestettävään sosiologian maailmankonferenssiin (ISA World Congress of Sociology), jonne artikkeliväitöskirjani tuloksia käsittelevä esitelmäni on hyväksytty esitettäväksi .

Viimeistelyvaiheessa olevassa väitöstutkimuksessani tarkastelen 2000-luvulla isäksi tulleiden suomalaisten miesten kokemuksia isäksi tulosta ja vanhemmuudesta perheessä, jossa on pieniä lapsia. Yksi työni teemoista käsittelee miesten kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petteri Eerola

Tiedote

Suomalainen isyystutkimus esillä Japanissa

19.8.2014

Tutkija
Petteri Eerolan väitös tarkastelee suomalaisten
miesten kokemuksia isäksi tulosta ja vanhemmuudesta perheessä,
jossa on pieniä lapsia. Yksi työn teemoista koskee miesten
kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta lapsen ensimmäisten
elinvuosien aikana sekä perhevapaiden pitämisestä.

Eerola esitteli isyyttä käsittelevää väitöstyötään Yokohamassa,
Japanissa heinäkuussa 2014 sosiologian maailmankonferenssissa (ISA
World Congress of Sociology). Työsuojelurahasto tuki kongressiin
osallistumista.

Esitelmän pitäminen ja tutkimuksesta keskustelu muiden
tutkijoiden kanssa tarjosi Eerolalle erittäin hyvät eväät
väitöskirjan viimeistelyn. Konferenssi mahdollisti myös uusien
tutkijayhteyksien luomisen. Verkostoista tulee olemaan hyötyä
myöhemminkin isyyttä sekä työn ja perheen yhteensovittamista
käsittelevän tutkimuksen tekemisessä.

Petteri Eerolan väitös Jyväskylän yliopistoon valmistunee
alkuvuodesta 2015.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.isa-sociology.org/congress2014