XX World Congress on Safety and Health at Work – Global Forum for Prevention, 24.-27.8.2014, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
114211

Hakija
Maija-Leena Merivirta

Toteuttaja
Maija-Leena Merivirta

Lisätietoja
Maija-Leena Merivirta
maija-leena.merivirta@ttl.fi

Toteutusaika
24.8.2014 - 15.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
400 euroa

Kokonaiskustannukset
816 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2014

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on pitää esitys Finnish Zero Accident Forum 10 Years of Promoting Zero Accident Vision” ja esitellä posteri Employee and management action and occupational health and safety co-operation impacts on safety and health at work”. Lisäksi tarkoituksena on tutustua ajankohtaiseen tutkimustietoon konferenssissa pidettävien muiden esitysten ja posterien kautta, hakea uusia ideoita sekä materiaalia konferenssin yhteydessä järjestettävältä International Media Festival for Preventionilta sekä luoda kansainvälisiä yhteyksiä verkostoitumalla muiden osallistujien kanssa.

Esityksessä Finnish Zero Accident Forum 10 Years of Promoting Zero Accident Vision” kerrotaan Suomessa jo 10 vuotta toimineesta Nolla tapaturmaa -foorumista. Sen tarkoituksena on esitellä foorumia yhtenä tapana edistää työturvallisuutta ja sen näkyvyyttä työpaikoilla. Posterissa Employee and management action and occupational health and safety co-operation impacts on safety and health at work” esitellään marraskuussa 2013 päättyneen Työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan tehokkuus työpaikoilla (TS-teho) -hankkeen tuloksia työpaikkanäkökulman osalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija-Leena Merivirta

Tiedote

Verkostoitumalla kohti parempaa työturvallisuutta

15.9.2014

Verkostoituminen voi edistää työturvallisuutta. Kun
vaikuttajaverkostossa päästään win-win-tilanteeseen, voidaan
vaikuttaa paljon eri tahojen toimintaan työpaikoilla.

Tutkija
Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitokselta
 on tutkinut työturvallisuuden lisäämistä vaikuttamalla eri
tahojen toimintaan ja suuntaamalla viestit oikeille
henkilöille.

Työpaikkojen johdon ja esimiesten toiminnalla näyttäisi olevan
suurin vaikutus niin riskienhallintaan, turvallisuuden seurantaan
kuin työympäristöönkin. Tämän vuoksi olisi tärkeää panostaa johdon
ja esimiesten sitoutumiseen turvallisuuteen ja parantaa yhteistyötä
työntekijöiden kanssa.

Merivirta esitteli  ”Finnish Zero Accident Forum 10 Years
of Promoting Zero Accident Vision” -abstraktiaan kansainvälisessä
kongressissa Frankfurtissa Saksassa elokuussa 2014. Hän esitteli
samalla Suomessa jo 10 vuotta käytössä ollutta
Nolla tapaturmaa -foorumia ja sen toimintatapaa
sekä tutkimustuloksia.

Kongressiin osallistui 3980 turvallisuuden asiantuntijaa,
tutkijaa ja kehittäjää yhteensä 143 eri maasta. Kongressin
kantavina teemoina olivat riskienhallinta, terveyden edistäminen
sekä työhönpaluu. Työsuojelurahasto tuki Merivirran osallistumista
kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman