Yhteenkuuluvuuden tunteen kehittyminen etätyöntekijöillä: henkilökeskeinen lähestymistapa

EAWOP23, 21st European Association of Work and Organization Psychology, 24-27.05.2023 Katowice, Puola.

Hanketiedot

Hankenumero
230044

Hakija
Janne Kaltiainen

Toteuttaja
Janne Kaltiainen

Lisätietoja
Janne Kaltiainen
janne.kaltiainen@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2023 - 28.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 590 euroa

Tiivistelmä

Etätyösiirtymän haastaessa yhteenkuuluvuutta, tutkimme etätyöntekijöiden sosiaalisen samastumisen kehittymistä pitkittäiskyselyaineistossa. Suurimmalla osalla muutoksia ei havaittu. Joka kymmenes kärsi merkittävästi heikentyneestä samastumisesta. Tämä näkyi heikompana työhyvinvointina sekä vähäisempänä haluna työskennellä myös toimistolla. Samastuminen heikentyi erityisesti uusilla työntekijöillä, paljon etänä tehneillä ja heillä, jotka eivät kokeneet reilua kohtelua tai työtoveritukea.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Kaltiainen