Yhteenkuuluvuuden tunteen kehittyminen etätyöntekijöillä: henkilökeskeinen lähestymistapa

EAWOP23, 21st European Association of Work and Organization Psychology, 24-27.05.2023 Katowice, Puola.

Hanketiedot

Hankenumero
230044

Hakija
Janne Kaltiainen

Toteuttaja
Janne Kaltiainen

Lisätietoja
Janne Kaltiainen
janne.kaltiainen@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2023 - 28.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 590 euroa

Tulokset valmistuneet
6.6.2023

Tiivistelmä

Etätyösiirtymän haastaessa yhteenkuuluvuutta, tutkimme etätyöntekijöiden sosiaalisen samastumisen kehittymistä pitkittäiskyselyaineistossa. Suurimmalla osalla muutoksia ei havaittu. Joka kymmenes kärsi merkittävästi heikentyneestä samastumisesta. Tämä näkyi heikompana työhyvinvointina sekä vähäisempänä haluna työskennellä myös toimistolla. Samastuminen heikentyi erityisesti uusilla työntekijöillä, paljon etänä tehneillä ja heillä, jotka eivät kokeneet reilua kohtelua tai työtoveritukea.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Kaltiainen

Tiedote

Yhteenkuuluvuuden kokemuksen kehittyminen etätyöntekijöillä: henkilökeskeinen lähestymistapa

6.6.2023

Tiivistelmä

Etätyösiirtymän haastaessa yhteenkuuluvuutta, tutkimme etätyöntekijöiden sosiaalisen samastumisen kehittymistä pitkittäiskyselyaineistossa kahden vuoden aikana. Suurimmalla osalla muutoksia ei havaittu. Lähes 15 % kärsi heikentyneestä työtoverisamastumisesta. Tämä näkyi heikompana työhyvinvointina sekä vähäisempänä haluna työskennellä myös toimistolla. Samastuminen heikentyi erityisesti heillä, joilla oli vähän samastumista ennen koronaa ja jotka eivät kokeneet reilua kohtelua tai saaneet työtoveritukea, uusilla työntekijöillä sekä heillä, joilla oli vain vähän kasvokkaista vuorovaikutusta työtovereiden kanssa. Digitaalinen vuorovaikutus puolestaan ei torjunut samastumisen heikentymistä.

Tausta

Esittelin kansainvälisessä kongressissa osana kansainvälistä symposiumia tieteellistä tutkimusta aiheesta kiinnostuneelle yleisölle. Tavoitteena oli myös olemassa olevien verkostojen vahvistaminen, uusien rakentaminen sekä yhdessä ideoiminen. Kongressi tarjosi myös oivan mahdollisuuden päästä kuulemaan ympäri maailmaa juuri tällä hetkellä meneillään olevasta tutkimuksesta, jonka tunteminen on tärkeää suomalaisenkin työelämän kehittämisen kanalta.

Aineisto

Keräsimme pitkittäiskyselyaineisto seitsemältä suomalaiselta työpaikalta syksyllä 2019, 2020 ja 2021 (hankkeessa 190126). Aineisto muodostui heistä, jotka vastasivat kaikkiin kolmeen kyselyyn, joilla etätyön määrä kasvoi keväällä 2020 ja jotka työskentelivät etänä myös syksyllä 2020 ja 2021 (N=895). Aineisto analysoitiin kasvusekoitemallilla, joka havaitsee aineistosta esiin nousevia ryhmiä eli profiileja samastumisen tasojen ja kasvukäyrien perusteella.

Tulokset ja johtopäätökset

Etätyöntekijöiden parista voidaan havaita ryhmiä, jotka eroavat yhteenkuuluvuuden kehittymisen suhteen korona-aikana. Riskiryhmä, jossa yhteenkuuluvuus erityisesti heikentyi ja oli matalalla, sisälsi n. 15% vastaajista. Tämän ryhmän työhyvinvointi oli selvästi muita heikompaa, irtisanoutumisaikeet korkeammat ja he myös suhtautuivat kielteisemmin toimistolla työskentelyyn. Yhteisöllisyyttä etänä tekevien parissa voitanee edistää reilulla kohtelulla ja kasvokkaisella vuorovaikutuksella.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Opin paljon uutta meneillään olevasta ja ajankohtaisesta tutkimuksesta esimerkiksi etä- ja hybridityön, sosiaalisen identiteetin, yhteenkuuluvuuden, työhyvinvoinnin ja työn tuunaamisen teemoista. Lisäksi opin uusista menetelmistä analysoida esimerkiksi pitkittäiskyselyaineistoja. Näitä oppeja hyödynnän myös suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehittämistyössä jo lähitulevaisuudessa.

Aineisto

Changes in social identification amongst teleworkers during COVID-19: A person-centered approach. Konferenssiesitys Avaa