Yhteensattumia – uudistumisen paikat sidoksisessa ja digitalisoituneessa työssä

Hanketiedot

Hankenumero
118113

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Minna Toivanen
minna.toivanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2018 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2018
148 000 euroa

Kokonaiskustannukset
273 149 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2021

Tiivistelmä

Yhteensattumat ovat arkea 2010-luvun sidoksisessa ja digitalisoituneessa työelämässä: riippuvuuksien määrä eri osapuolten välillä on kasvanut ja digitaalinen ympäristö tuo asioita yhteen uudella tavoin. Yhteensattumat ovat usein ratkaisevassa asemassa uusien luovien ratkaisujen taustalla. Yllättävä kohtaaminen toimistohotellissa tai verkossa voi olla avain uuteen.

Hankkeessa tunnistetaan yhteensattumien paikkoja asiantuntijatyöpaikoilla ja kehitetään työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin. Hankkeessa luodaan myös parempia edellytyksiä psykologiselle turvallisuudelle, joka tukee yhteensattumien mukanaan tuomien ideoiden ja ongelmien jakamista ja uuteen tarttumista.

Tutkimus pohjautuu neljältä asiantuntijatyöpaikalta kerättäviin laadullisiin ja määrällisiin aineistoihin (haastattelut, minikyselyt ja yhteisöllinen tiedontuotanto). Lisäksi hyödynnetään vuonna 2018 kerättävää työolotutkimusta, jonka pohjalta kartoitetaan psykologista turvallisuutta ja sen yhteyttä uudistavaan toimintaan.

Hanke tuottaa tuoretta tietoa ja uusia ratkaisuja yhteensattumien hyödyntämisestä (serendipisyys) sekä psykologisesta turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta. Nämä edistävät työpaikkojen uudistumista ja tätä kautta työn tuottavuutta. Lisäksi vahvempi ymmärrys yhteensattumien merkityksestä omassa työssä sekä psykologisen turvallisuuden lisääntyminen heijastuvat myönteisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2021.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Toivanen