Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä

Hanketiedot

Hankenumero
190404

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Annalisa Sannino
annalisa.sannino@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 15.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
291 966 euroa

Tiivistelmä

Asunnottomuustyöntekijät ovat vuodesta 2008 alkaen omaksuneet Suomen Asunto Ensin -mallin pohjalta vahvan arvopohjan ja sitoutuneet toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Malli on johtanut erinomaisiin tuloksiin, mutta viime vuosina haasteeksi on muodostunut erityisen vaativa asiakasryhmä, joka tarvitsee hyvin monipuolisia palveluja ja jonka asumisratkaisut ovat toistuvasti epäonnistuneet. Erillään toimivat työntekijät kokevat usein voimattomuutta tämän haasteen edessä. Työntekijöiden yhteisen ammatillisen toimijuuden rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää haasteen hallitsemiseksi. Tutkimuksissa on toistaiseksi pitkälti sivuutettu yhteisen ammatillisen toimijuuden muodostumisprosessit työssä. Käyttäen kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian muutostoimijuuden viitekehystä tämä tutkimus kehittää systemaattisen tavan yhteisen ammatillisen toimijuuden prosessin ymmärtämiseksi ja samalla pedagogiset välineet päivittäisen työn tueksi.

Hanke kokoaa Tampereella ja valtakunnallisesti asunnottomuustyöntekijöitä käsittelemään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja kahden työpajasarjan, videokirjaston ja verkkofoorumin avulla. Videoitu ja litteroitu aineisto analysoidaan sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin menetelmillä, joita täydentävät kvantitatiiviset analyysit. 18 kuukauden prosessin kattava aineisto antaa edellytykset jäljittää, miten yhteinen ammatillinen toimijuus muodostuu, millaisia välineitä siihen tarvitaan ja mitkä ovat prosessin vaikutukset käytännön työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annalisa Sannino