Yhteisöllisen suunnittelun mahdollisuuksista konfliktien lievittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
115035

Hakija
Miika Oksman

Toteuttaja
Miika Oksman

Lisätietoja
Miika Oksman
miika@oksman.eu

Toteutusaika
1.4.2015 - 30.4.2015

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
3 400 euroa

Kokonaiskustannukset
3 600 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2015

Tiivistelmä

Asiantuntijaorganisaatioissa työyhteisön ristiriitoja voitaisiin pyrkiä lievittämään käyttämällä systemaattista toimintamallia, jossa korostetaan yhteistyönä tehtävää suunnittelua hyödyntämällä tasa-arvoisesti kaikkien asianomaisten vahvuuksia riippumatta henkilön asemasta organisatorisessa hierarkiassa. Parhaimmillaan suunnittelu yhteistyönä sitouttaa kaikkia osallisia yhdessä suunniteltujen päämäärien saavuttamiseen samalla edistäen psykososiaalista hyvinvointia työyhteisössä. Parempi työhyvinvointi ja yhteisiksi koettujen suunnitelmien eteen motivoituneempana työskentely tavallisesti lisäävät organisaation tuottavuutta. Yhteistyönä tapahtuva suunnittelu voi myös tehostaa organisaation eri osissa piilevän tietotaidon leviämistä koko työyhteisön eduksi sekä parantaa viestintää organisaation eri tasojen välillä mm. ristiriitoja synnyttävien väärinkäsitysten välttämiseksi.

Tässä tutkimuksessa kirjoitetaan tieteellinen julkaisu, joka käsittelee erilaisia käytännöllisiä metodeja systemaattista toimintamallia noudattavan yhteistyönä tehtävän suunnittelun toteuttamiseksi. Julkaisun on määrä myös luoda pohjaa jatkotutkimukselle aiheen eri alasuuntauksiin keskittyen.

Työn ennakkojulkaisu toteutetaan 30.4.2015 saattaen tutkimustulokset Internetiin vapaasti hyödynnettäviksi. Vertaisarvioitava artikkeli lähetetään open access -periaatteen mukaiseen tiedejulkaisuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miika Oksman