Yhteisölliset käytännöt pienten kuntien johtamisessa -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114220

Hakija
Ulriika Leponiemi

Toteuttaja
Ulriika Leponiemi

Lisätietoja
Ulriika Leponiemi
ulriika.leponiemi@uta.fi

Toteutusaika
1.8.2014 - 31.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2016

Tiivistelmä

Tämä hallintotieteen väitöskirjatyö selvittää sitä, mitä yhteisöllisyys kuntien johtamisessa on? Miten ja minkälaiseen tarpeeseen yhteisölliset käytännöt ovat rakentuneet kunnissa ja kuntaorganisaatioiden sisällä kuntapalveluiden tuottamisessa. Pärjätäkseen voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä, monimutkaisten ongelmien ja muutosten keskellä, kuntien tulee johtaa toimintaansa paikallisten olosuhteidensa ja resurssiensa kannalta olennaiseen ja oikeaan suuntaan. Koska toimintaresurssit ovat niukat, tulee pienten kuntien yhtäältä osallistaa ja toisaalta hyödyntää kaikkien kuntalaistensa osaaminen ja ominaisuudet.

Kunnallinen itsehallinto tarkoittaa, että paikalliset ihmiset vastaavat itse kotikuntansa asioista. He vastaavat huonoista ja virheellisistä päätöksistä, mutta nauttivat myös onnistumisista. Yhteisössä toteutuu tarve olla osa ryhmää ja samalla osallistuessaan ihminen voi vaikuttaa omaan elämänpiiriinsä. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuntien yhteisöllisyyden menestystarinoita – millaisina pienten kuntien yhteisölliset käytännöt näyttäytyvät. Miten ja millaisiin kunnan tarpeisiin ja haasteisiin ne ovat syntyneet ja mitä etua yhteisöllisyys on kunnan asukkaille ja elinvoimaisuudelle tuonut.

Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla kuuden pienen suomalaisen kunnan kunnanjohtajaa, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa sekä muita yhteisöllisiin hankkeisiin osallistuneita henkilöitä. Tutkimuksen tuloksia on saatavissa kesällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulriika Leponiemi

Aineisto

Leponiemi, Ulriika (2019) Kollektiivinen kapasiteetti : Yhteisöllisyys pienen kunnan johtamisessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1304-3 Avaa

Väitöstiedote. https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/yhteisollisyys-kuntien-kipeasti-kaipaama-lisavoimavara-jota-voi-ja-kannattaa-johtaa