Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen johtaminen työhyvinvointia parantamassa Posion kunnassa

Hanketiedot

Hankenumero
210445

Hakija
Posion kunta

Toteuttaja
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja
Päivi Tuppurainen
paivi.tuppurainen@posio.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2022
17 605 euroa

Kokonaiskustannukset
35 210 euroa

Tulokset valmistuneet
16.4.2024

Tiivistelmä

Työntekijöiden kehittäminen yhteisöllisesti, minkä myötä asiakaslähtöisyys paranee. Kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja, lisätään työhyvinvointia kehittämällä johtamisosaamista yhteisöllisen johtamisen suuntaan. Yhdessä kehittämällä ja oivalluttamalla osallistetaan henkilöstö kehittämisprosessiin. Ratkaisukeskeistä kehittämistä, jossa henkilö itse ratkaisee erilaisia haasteita eteenpäin pääsemiseksi. Osallistamalla saadaan henkilöstö innostettua ja sitoutumaan tuleviin käytäntöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Tuppurainen

Tiedote

Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen johtaminen työhyvinvointia parantamassa Posion kunnassa

16.4.2024

Tiivistelmä

Elinvoimainen kunta kykenee tuottamaan asukkailleen hyvinvointia, kun sen toiminta on kunnossa. Posiolla, kuten muissakin kunnissa on tällä hetkellä isoja muutoksia. Hankkeessa kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja sekä lisätään työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyisyyttä kehittämällä johtamisosaamista yhteisöllisen johtamisen suuntaan. Tämä heijastuu myös asiakaslähtöisyyteen positiivisesti.

Lähtökohdat

Kiinnostus lähti tilanteesta, jossa tehokkuus ja keskitetyt organisaatiot haastavat perinteisiä yhteisöllisiä malleja. Keventyneissä organisaatioissa työntekijöiden välinen sidoksisuus on heikentynyt ja lisännyt eriytymistä. Tavoite oli yhteisöllisyyden, asiakaslähtöisyyden ja hyvinvoinnin paraneminen. Menetelmänä vuorovaikutteiset lähi- ja etätyöpajat. Asiantuntijana toimi REDU Edu Oy. Tutkimustausta: Kollektiivinen kapasiteetti. Yhteisöllisyys pienen kunnan johtamisessa; ULRIIKA LEPONIEMI 2019

Kohderyhmät

Posion kunnan henkilöstö sisältäen esihenkilöt ja johtoryhmän.

Menetelmät

Käytetyt menetelmät olivat etä- ja lähityöpajat, sekä esihenkilöille/johdolle yksilö-/pienryhmäsparraukset. Kaikki menetelmät olivat osallistavia ja niissä pidettiin huoli, että jokaisen ääni pääsi kuuluviin. Tämä on tärkeää yhteisöllisessä kehittämisessä.

Vaikuttavuus

Hankkeen työpajoissa käytiin avoimesti keskustelua, jonka pohjalta luotiin uusia toimintamalleja ja yhteisöllisiä käytäntöjä
Kehitettyjä toimintamalleja käyttöön ottamalla kunta muuttuu yhä elinvoimaisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi, mikä tuo vaikuttavuutta niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin asiakaspalvelukokemukseen, sekä resursseihin ja tulokseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen myötä löydettiin toimivia malleja ja työkaluja hyvinvointia tukemaan tässä ajan hetkessä. Posiolla näkyy vahva halu ihmisläheiseen ja kuntalaisista välittävään toimintaan. Välittyy yhteisvastuu tavoitteiden saavuttamisesta, työnilo ja toimintakyky. Tätä kautta halutaan saada tyytyväisiä asiakkaita ja kannattavia kuntapalveluja. Tuloksena saavutetut toimintamallit ovat yleisesti hyödynnettäviä muissakin kuntaorganisaatioissa kehittämään yhteisöllisiä toimintatapoja ja työhyvinvointia.

Aineisto

Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen johtaminen työhyvinvointia parantamassa Posion kunnassa. Loppuraportti. 2024. Avaa