Yhteistoiminnan ja yhdessä kehittämisen toteutuminen keskisuurilla työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
117373

Hakija
Tero Lahdes

Toteuttaja
Tero Lahdes

Lisätietoja
Tero Lahdes
tero@solarsolutions.fi

Toteutusaika
20.11.2017 - 15.2.2019

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
21 700 euroa

Kokonaiskustannukset
21 700 euroa

Tulokset valmistuneet
15.2.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia ajatuksia, asenteita ja kokemuksia keskisuurten yritysten/yksiköiden johdolla ja henkilöstön edustajilla on työpaikalla tapahtuvaa yhteistoimintaa ja yhdessä kehittämistä kohtaan. Tutkimus selvittää minkälaisten asioiden nähdään estävän tai edistävän työpaikalla tapahtuvaa yhteistoimintaa ja yhdessä kehittämistä ja minkälaisia tavoitteita on asetettu tai halutaan asettaa yhteistoiminnalle, ja millä keinoin nämä tavoitteet aiotaan saavuttaa. Huomiota kiinnitetään erityisesti luottamuksen rakentumiseen ja yhteistoiminnan rakenteiden toimivuuteen. Tutkimus selvittää myös minkälaista ulkopuolista asiantuntija-apua yrityksen johto ja henkilöstön edustajat kokevat kaipaavan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tero Lahdes

Aineisto

Avaa