Yksilöllisen riskiprofiilin mukaisen alaselkäkivun hoitomallin vaikuttavuus työterveyshuollossa. Ryvässatunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
117139

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jaro Karppinen
jaro.karppinen@ttl.fi

Toteutusaika
15.9.2017 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2017
78 000 euroa

Kokonaiskustannukset
113 327 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko yksilöllisen riskiprofiilin mukaisen selkäkivun hoitomallin käyttöönotto työterveyshuollossa vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Tutkimukseen soveltuvat kaikki 18-65 -vuotiaat alaselkäkipupotilaat, joilla ei ammattilaisen arvion mukaan ole kivun taustalla kiireellistä tutkimusta tai hoitoa edellyttävää vakavaa tautia. Tutkimukseen tulee osallistumaan arviolta noin 600 potilasta. Työterveyshuollon yksiköt (yhteensä 29 yksikköä ympäri Suomea) on satunnaistettu toimimaan joko uuden hoitomallin tai normaalin hoitokäytännön mukaisesti. Hoitomallin omaksumista tehostetaan kouluttamalla työterveyshuollon yksikköjen henkilökuntaa ja tarjoamalla heille käyttöön uusia menetelmiä (Start-selkäkysely, työkyvyttömyysriskiä arvioiva Örebron kysely ja kääntämämme kokonaisvaltaisesti painottunut alaselkäkivun potilasopas).
Hoitomallissa voidaan tarjota potilaille yksilöllisempää hoitoa kunkin potilaan tarpeeseen ja tutkimuksista saatuun vaikuttavuuteen perustuen. Aktiiviyksikköjen ammattilaiset (lääkärit ja työfysioterapeutit) saavat alkuun 4 päivän tehokoulutuksen ja jokaiseen yksikköön järjestetään lisäkoulutusta.

Pyrimme lopuksi arvioimaan miten työterveyshuoltoyksikköjen toiminnan kehittäminen on onnistunut ja mitkä tekijät ovat sitä edesauttaneet ja miten sitä voisi parantaa. Verrokkiryhmän yksiköille pyritään järjestämään tutkimuksen loppumisen jälkeen koulutus uuteen hoitomalliin, mikäli se osoittautuu toimivaksi ja vaikuttavaksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaro Karppinen