Yksinäisyys työorganisaatioissa

EURAM 2022 (European Academy of Management), 15.-17.6.2022, Winterthur, Sveitsi.

Hanketiedot

Hankenumero
220182

Hakija
Jussi Tanskanen

Toteuttaja
Jussi Tanskanen

Lisätietoja
Jussi Tanskanen
jussi.o.tanskanen@jyu.fi

Toteutusaika
14.6.2022 - 18.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 275 euroa

Tulokset valmistuneet
27.6.2022

Tiivistelmä

Työyksinäisyyteen keskittyvässä symposiumissa keskitytään tarkastelemaan mm. työyksinäisyyden kehitystä COVID-19 pandemian aiheuttaman yleistyneen etätyön aikana, digitalisaation vaikutusta työyksinäisyyteen sekä työyksinäisyyden haitallisia vaikutuksia. Esittelen symposiumissa tutkimushankkeemme ’Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen’ tuloksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Tanskanen

Tiedote

Työyksinäisyys etätyössä

27.6.2022

Tiivistelmä

EURAM 2022 konferenssissa järjestettiin työyksinäisyyttä käsittelevä symposium. Esittelin symposiumissa tutkimushankkeemme ’Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen’ tuloksia ja osallistuin yleiseen keskusteluun työyksinäisyydestä. Esittelin mm. työyksinäisyyden kehitysprofiilija etätyöjakson aikana sekä työyksinäisyydelle altistavia ja siltä suojaavia työn piirteitä. Suomalainen työelämä hyötyy tutkimustiedosta, joka auttaa kehittämään ja ylläpitämään sosiaalista hyvinvointia varsikin etä- ja hybridityössä.

Tausta

Työyksinäisyyden tutkimus on kansainvälisesti ja varsinkin Suomessa vasta alkutekijöissään. Työyksinäisyyteen keskittyvä symposium järjestettiin tekemään työyksinäisyyden käsitettä tutuksi tutkijoiden ja tutkimustiedon soveltajien keskuudessa. Osallistuin symposiumiin, jotta voisin esitellä tutkimusryhmämme tutkimustuloksia liittyen työyksinäisyyden kokemiseen etätyössä.

Aineisto

Esittelin tutkimusryhmämme keräämään suureen korona-aikana kerättyyn pitkittäiseen tilastoaineistoon pohjautuvia tutkimustuloksia. Pitkittäisaineisto kerättiin kolmena eri ajankohtajana: kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021. Esittelin symposiumissa kattavasti etätyöhön ja työyksinäisyyteen liittyviä tuloksia lähinnä kuvailevista analyyseistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Etätyö on riski työyksinäisyyden kokemiselle, koska mahdollisuuksia sosiaalisille kontakteille ovat etätyössä rajatummat. Myös etäkommunikaatio voi olla luonteeltaan semmoista, joka estää merkityksellisten ihmissuhteiden syntymisen ja ylläpitämisen. Suurin osa etätyötä tekevistä eivät koe työyksinäisyyttä, mutta verrattain suuri osa etätyötä tekevistä kokevat itsensä yksinäisiksi työssä ja kaipaavat paluuta toimistolle. Työyhteisön sosiaaliset käytännöt suojelevat työyksinäisyyden kokemukselta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssin esitykset ja keskustelut tarjosivat uusia ja kiinnostavia tutkimustuloksia, ideoita ja näkökulmia, jotka tulevat heijastumaan koko tutkimusryhmämme tutkimuksessa ja viestinnässä, joka välittyy myös suomalaiselle työelämälle. Myös muihin tutkijoihin luodut yhteistyösuhteet auttavat tutkimuksen teossa. Työyhteisöjen sosiaaliset suhteet ovat vaarassa rapautua ja tarvitsemme uutta tietoa miten sosiaalista hyvinvointia voi ylläpitää varsinkin etä- ja hybridityön konteksteissa.

Aineisto

Jussi Tanskanen. Remote working and loneliness. EURAM 2022. Konferenssiesitys Avaa