Ylipursuavasta olennaiseen

Hanketiedot

Hankenumero
220252

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Minna Toivanen
minna.toivanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2023 - 30.9.2025

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
127 000 euroa

Kokonaiskustannukset
215 950 euroa

Tiivistelmä

Asiantuntijatyössä työtä on usein liikaa, siihen kuuluu työnkuvaan sopimattomia tehtäviä ja työrooli ja yksityiselämä sotkeutuvat toisiinsa: työ pursuaa yli. Tutkimuksessa kartoitetaan monipuolisen aineiston pohjalta asiantuntijatyön ylipursuamista suomalaisessa työelämässä eurooppalaisessa kontekstissa ja selvitetään sen yhteyksiä mm. autonomiaan ja työssä suoriutumiseen. Lisäksi tunnistetaan työn rajaamisen tarpeita ja mahdollisuuksia sekä luodaan parempia edellytyksiä fokusoitua olennaiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Toivanen