Yötyö risikitekijänä sydän- ja verenkiertoelimistön diagnoosien perusteella myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä: kaksoskohorttitutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
116433

Hakija
ANNINA OINONEN

Toteuttaja
ANNINA OINONEN

Lisätietoja
Annina Ropponen
annina.ropponen@ttl.fi

Toteutusaika
10.11.2016 - 9.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2016
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
9.12.2016

Tiivistelmä

Osallistuin Työsuojelurahaston myöntämällä matkastipendillä 9th European Public Health -konferenssiin ”All for Health – Health for All” Wienissä, Itävallassa, 10. –12.11.2016, joka on kansaterveystieteen keskeinen, korkeatasoinen ja hyvin kansainvälinen tapahtuma (osallistujia oli 78 maasta yli 1800). Pidin Wienissä suullisen esityksen ruotsalaisen kaksoskohortin tuloksista otsikolla Night work as a risk factor for disability pension due to cardiovascular diagnoses, Ropponen A, Narusyte J, Mather L, Åkerstedt T, Mittendorfer-Rutz E, Svedberg P. Esityksen abstrakti on julkaistu osana konferenssijulkaisua: Eur J Public Health 2016; 26 (Suppl. 1): 26, doi: 10.1093/eurpub/ckw166.082). Esitykseni keskeinen havainto oli, että pitkä, yli 10 vuoden yötyöalistuminen lisää riskiä joutua sydän- ja verenkiertoelimistön diagnoosien perusteella myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle. Tulokset on vielä toistettava isommalla aineistolla. Työterveydellisestä näkökulmasta yötyötä tekevien terveystarkastuksia on syytä jatkaa ja huomioida erityisesti mahdolliset unihäiriöt. Konferenssi on keskeinen ajatellen sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvää tutkimusta myös Suomessa. Konferenssissa on ollut jo useita vuosia vahva ja laaja ”work and sick leave-track”, jossa jokaisena kolmena päivänä oli useita hyödyllisiä esityksiä eri maista. Nämä esitykset muodostivat luontevan pohjan keskusteluille ja eri maiden käytäntöjen ja havaintojen vertailulle eri asiantuntijoiden kesken.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annina Ropponen

Tiedote

Pitkäaikainen yötyö uhkaa työkykyä

9.12.2016

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Annina Ropponen osallistui eurooppalaiseen kansanterveystieteen konferenssiin Wienissä 10.–12. marraskuuta 2016. Osallistujia oli 78 maasta yli 1 800. Työsuojelurahasto tuki Ropposen Itävallan-matkaa stipendillä.

Ropponen esitteli konferenssissa suullisesti tuloksia, jotka perustuvat tutkimukseen ruotsalaisesta kaksoskohortista. Tulokset osoittavat, että yli kymmenen vuoden yötyölle alistuminen lisää riskiä joutua sydän- ja verenkiertoelimistön diagnoosien perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tulokset on kuitenkin varmistettava käytettyä isommalla aineistolla. Työterveyden näkökulmasta yötyötä tekevien terveystarkastuksia on syytä jatkaa, ja erityisesti unihäiriöt on otettava huomioon.

Esityksen muut kirjoittajat ovat Jurgita Narusyte, Lisa Mather, Torbjörn Åkerstedt, Ellenor Mittendorfer-Rutz ja Pia Svedberg. Esityksen abstrakti on julkaistu konferenssijulkaisussa. Lisäksi tuloksista laadittu käsikirjoitus on lähetetty vertaisarvioituun tiedelehteen.

Ropponen kertoo, että konferenssi antoi ideoita sairauspoissaolotutkimukseen ja tuleviin rahoitushakuihin tutkimuskysymysten suuntaamisesta sekä yhteistyöverkostoista.

Hän tutustui konferenssiaikana ainakin kymmeneen tutkijaan ja keskusteli sessioissa aktiivisesti. LinkedIn-kontakteja kertyi kaksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen