Yötyö tuki- ja liikuntaelindiagnoosien perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijänä

Hanketiedot

Hankenumero
116224

Hakija
Sanna Kärkkäinen

Toteuttaja
Sanna Kärkkäinen

Lisätietoja
Sanna Kärkkäinen
sanna.karkka@gmail.com

Toteutusaika
9.11.2016 - 21.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 680 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2016

Tiivistelmä

Osallistun 9th European Public Health -konferenssiin ”All for Health – Health for All”, joka pidetään Wienissä, Itävallassa, 9. –12.11.2016. Konferenssissa esitän tutkimustuloksia yötyöstä tuki- ja liikuntaelindiagnoosien perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijänä. Aiempaa tietoa siitä, onko yötyö riski joutua ennenaikaiselle sairausperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ei juurikaan ole. Tutkimuksen tuomaa tietoa voidaan hyödyntää tuki- ja liikuntaelindiagnoosilla myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden ilmenemiseen liittyvien riskien tunnistamiseen, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevän toiminnan tuki- ja liikuntaelindiagnoosilla myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi. Konferenssiosallistuminen edistää monitieteistä tutkimustoimintaa työhyvinvointiin liittyen ja tarjoaa uusinta tietoa alan tutkimuksesta ja tutkimuksen uusista kehityssuunnista sekä tuo uusia verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi konferenssiosallistuminen antaa uusia näkökulmia tutkimustyöhöni ja mahdollistaa nykyisen kansainvälisen tutkimusyhteistyön syventämisen. Pääkonferenssin lisäksi osallistun esikonferenssiin, jonka aiheena on työurien pidentämiseen liittyvä tutkimus ja sen haasteet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Kärkkäinen

Tiedote

Yötyö heikentää tuki- ja liikuntaelimiä

21.11.2016

Sanna Kärkkäinen osallistui eurooppalaiseen kansanterveystutkijoiden All for Health – Health for All -konferenssiin ja sen esikonferenssiin, jotka pidettiin Wienissä, Itävallassa, 9.–12. marraskuuta 2016. Kärkkäinen esitti konferenssissa yötyöstä tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että yötyö lisää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelindiagnoosilla. Terveystekijät eivät selittäneet riskiä. Työsuojelurahasto tuki Kärkkäisen osallistumista stipendillä.

Kärkkäinen arvostaa konferenssin korkeatasoiseksi. Osallistujia oli 78 maasta yli 1 800. Esikonferenssissa keskityttiin tutkimustyön kansainvälisyyteen.

Konferenssi antoi kattavan kuvan tämän hetken ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä. Konferenssin monitieteinen lähestymistapa toi uusia näkökulmia ja konkreettisia kehitysehdotuksia Kärkkäisen nykyiseen ja tulevaan tutkimustyöhön.

Kärkkäisen esittämät tulokset on julkaistu konferenssijulkaisussa, ja hän on lähettänyt tutkimusartikkelinsa julkaistavaksi kansainväliseen tutkimusjulkaisuun. Myös kansallisia ja kansainvälisiä tutkijayhteyksiä tuli lisää.

Toimittaja
Hannu Kaskinen