Yrityksemme henkilöstön hyvinvoinnista kestävää kilpailuetua

Hanketiedot

Hankenumero
200321

Hakija
Alfame Systems Oy

Toteuttaja
Aallto Wellness Oy

Lisätietoja
Kai Korpi
kai.korpi@alfame.com

Toteutusaika
15.9.2020 - 15.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.9.2020
5 500 euroa

Kokonaiskustannukset
11 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeella pyritään työkulttuurin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Hanke kehittää esimiestyön laatua työntekijöiden jaksamisen parantamisen näkökulmasta ja siten tukee strategiaa henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana. Toteutustapana on mm. pienryhmätyöskentely ja workshopit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kai Korpi