Yrityksen isäystävällisyys tasa-arvon ja tuloksellisuuden välineenä

Hanketiedot

Hankenumero
190087

Hakija
Väestöliitto ry

Toteuttaja
Väestöliitto ry

Lisätietoja
Anna Kokko
anna.kokko@vaestoliitto.fi

Toteutusaika
1.6.2019 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
96 000 euroa

Kokonaiskustannukset
160 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kerätään tietoa isien toimintamahdollisuuksien toteutumisesta työelämässä. Toimintatutkimuksella otteella tarkastellaan, miten työpaikoilla puhutaan isien hoito- ja hoivavastuusta osana työn ja perheen yhteensovittamista ja mitä muutosta isä- ja perheystävällisyydessä on mahdollista kehittämistoimenpiteiden myötä saada aikaan. Tutkimuksessa kerätään empiiristä näyttöä siitä, miten eri toimialojen eri kokoisissa organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työ- ja toimintakulttuuria. Kehittämis- ja viestintätoimenpiteiden myötä toteutettavaa muutosta todennetaan aloitus- ja seurantavaiheissa kerättyjen tutkimusaineistojen kautta kolmessa organisaatiossa, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, jotka ovat sukupuolijakaumalta erilaisia: naisvaltainen, miesvaltainen ja tasainen (50-50%).

Tutkimuksessa käytetään teoreettisena perustana Amartya Sen:n toimintamahdollisuuksien teoriaa. Viitekehyksen avulla tarkastellaan erityisesti isien kokemuksia ja odotuksia heidän toimintamahdollisuuksistaan työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksissä eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Hankkeessa tehdään tutkimus-, kehitys- ja viestintäyhteistyötä useiden eri asiantuntijatahojen kanssa. Hankkeesta syntyy tutkimusjulkaisuja ja käytännönläheistä viestintämateriaalia suomalaisen työelämän kehittämiseen.

Hanke on Väestöliiton koordinoima ja kestää 1v 9kk, ajalla 2019-2021.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokko